Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Evidens och kunskap inom socialt arbete

Under de senaste decennierna har frågan om evidensbaserad praktik (EBP) varit en av de viktigaste inom socialt arbete. Detta väcker frågor om vad socialt arbete är och bör vara. Den här kursen behandlar kunskaps- och evidensfrågor i relation till praktiskt socialt arbete.

För dig som är antagen VT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i höst? Då kommer du att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför kursstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Läs mer på institutionens webbplats.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

I socialt arbete märks allt starkare krav på att arbetet skall vara evidens- eller kunskapsbaserat. Kraven på att arbeta med evidensbaserade interventioner eller på annat sätt implementera forskningsresultat i det praktiska arbetet kommer både från professionen själv och från aktörer i omgivningen. Kursens centrala tema är att diskutera evidensfrågorna och dess implikationer för socialt arbete. Ett viktigt inslag är att studera kunskapsunderlaget för olika former av insatser på det sociala arbetets fält.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar:

  • Begreppet evidensbaserat socialt arbete och dess framväxt.
  • Kunskaps- och evidensfrågor i relation till socialt arbete som profession.
  • Olika vetenskapliga metoder för att studera utfall och effekter av sociala insatser.
  • Aktuell forskning om kunskapsunderlaget för insatser inom olika delar av det sociala arbetets fält.

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Redogöra för och kritiskt reflektera över evidensbaserat socialt arbete och näraliggande begrepp.
  • Förstå och analysera kunskapsunderlaget beträffande effekter av insatser i socialt arbete.
  • Reflektera över innebörden av användning av evidens och andra kunskapskällor i det praktiska sociala arbetet

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av en föreläsningsserie och seminarier. Under seminarierna får studenterna öva sig på att lästa och kritiskt granska studier om interventioners effekter, samt reflektera över vad EBP kan innebära i det praktiska sociala arbetet. Inför varje seminarium skall en individuell skriftlig uppgift lämnas in. Dessa uppgifter förbereder studenterna inför för den avslutande och mer omfattande hemtentamen. 

  Examination

  Examinerande uppgifter: Förberedelse inför och aktivt deltagande på seminarierna, samt en skriftlig rapport om kunskapsläget för en specifik intervention.

  Examinator

  Kursansvar: Alexander Björk

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Eventuella frågor kan ställas till de gruppansvariga lärarna på kursen, antingen via mail eller via Athena. (alexander.bjork@socarb.su.se)