Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Organisation och ledarskap i socialt arbete

Masterkursen i Organisation och ledarskap presenterar aktuella teoretiska perspektiv på samspelet mellan organisation, chefskap och profession. Kursen ger teoretiska kunskaper som både bidrar till möjligheter att utvecklas professionellt och att ägna sig åt forskning i framtiden.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om organisation och ledarskap i socialt arbete och problematiserar organisation och ledarskap inom olika områden inom det sociala arbetets verksamhetsfält. Kursen behandlar aktuella perspektiv och kritiska teoribildningar om hur arbetsmiljö och arbetsvillkor ser ut för chefer och medarbetare inom olika verksamhetsområden. Kursen behandlar även hur chefskap påverkas av faktorer som genus, klass, etnicitet och ålder och belyser dessas betydelse för den praktiska organisationen och ledarskapet i socialt arbete i syfte att problematisera samspelet mellan organisation, chefskap och profession i socialt arbete.