Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organisation och ledarskap i socialt arbete

Masterkursen i Organisation och ledarskap presenterar aktuella teoretiska perspektiv på samspelet mellan organisation, chefskap och profession. Kursen ger teoretiska kunskaper som både bidrar till möjligheter att utvecklas professionellt och att ägna sig åt forskning i framtiden.

För dig som är antagen VT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i höst? Då kommer du att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför kursstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Läs mer på institutionens webbplats.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om organisation och ledarskap i socialt arbete och problematiserar organisation och ledarskap inom olika områden inom det sociala arbetets verksamhetsfält. Kursen behandlar aktuella perspektiv och kritiska teoribildningar om hur arbetsmiljö och arbetsvillkor ser ut för chefer och medarbetare inom olika verksamhetsområden. Kursen behandlar även hur chefskap påverkas av faktorer som genus, klass, etnicitet och ålder och belyser dessas betydelse för den praktiska organisationen och ledarskapet i socialt arbete i syfte att problematisera samspelet mellan organisation, chefskap och profession i socialt arbete.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar:

  • Aktuella teoribildningar och begrepp relaterade till organisation och ledarskap inom det sociala arbetets verksamhetsfält
  • Samspelet mellan organisation, chefskap och profession i socialt arbete
  • Hur organisation och ledarskap samverkar med faktorer som genus, etnicitet, klass och ålder
  • Arbetsmiljö och arbetsvillkor inom det sociala arbetets verksamhetsfält.

  Efter att ha genomgått kursen ska studenten kunna:

  • Använda teorier och begrepp för att analysera samspelet mellan organisation, chefskap och profession inom det sociala arbetets verksamhetsfält
  • Analysera hur organisation och ledarskap samverkar med faktorer som genus, etnicitet, klass och ålder
  • Analysera hur arbetsmiljö och arbetsvillkor inom det sociala arbetets verksamhetsfält formas i samspel mellan individ-, grupp- och samhällsnivå

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar som följs upp med diskussionsseminarium där valda delar av litteraturen bearbetas. Instruktioner inför varje seminarium finns tillgängliga på Athena en vecka innan respektive seminarietillfälle. Deltagandet i seminarierna och tillhörande uppgifter är obligatoriskt och tas igen vid eventuell frånvaro. Kursdeltagarna kommer att indelas i mindre grupper vid seminarierna. 

  Under pågående pandemi sker all undervisning digitalt via Zoom och Athena.
   

  Examination

  För godkänt på kursen krävs:

  • Deltagande i kursens diskussionsseminarier inkl. förberedelse enligt särskild instruktion
  • Godkänd hemtentamen
    

  Examinator

  Examinator: Helene Brodin.

  Medrättande lärare: David Matscheck.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Detaljschema nås via Athena.
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt