Skolsocialt arbete och elevhälsa, 7,5 hp

Om kursen

Kursen belyser perspektiv och kunskapsutveckling gällande skolsociala problem, elevhälsans organisering och praktik, skolsituationen och skolans betydelse för barn i utsatta livssituationer, skolan som en arena för integration samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen