Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolsocialt arbete och elevhälsa

Kursen belyser perspektiv och kunskapsutveckling gällande skolsociala problem, elevhälsans organisering och praktik, skolsituationen och skolans betydelse för barn i utsatta livssituationer, skolan som en arena för integration samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa.

Kursen belyser perspektiv och kunskapsutveckling gällande skolsociala problem, elevhälsans organisering och praktik, skolsituationen och skolans betydelse för barn i utsatta livssituationer, skolan som en arena för integration samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.