Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser

  • 7,5 hp

Kursen fokuserar på förståelser av mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot män, våld i samkönade relationer, barn som upplever våld i hemmet, våld mot äldre, behandling för våldsutövare. Kursen har huvudsaklig fokus på mäns våld mot kvinnor och samhällets responser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.