Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser

Kursen fokuserar på förståelser av mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot män, våld i samkönade relationer, barn som upplever våld i hemmet, våld mot äldre, behandling för våldsutövare.

För dig som är antagen VT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i höst? Då kommer du att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför kursstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Läs mer på institutionens webbplats.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen har huvudsaklig fokus på mäns våld mot kvinnor och samhällets responser.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll:

  • Förståelser av mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot män, våld i samkönade relationer, barn som upplever våld i hemmet, våld mot äldre, behandling för våldsutövare. Kursen har huvudsaklig fokus på mäns våld mot kvinnor, och ett offerperspektiv.
  • Historiska perspektiv på våld i nära relationer och framväxten av ett forskningsfält
  • Teoretiska perspektiv på våld i nära relationer
  • Kvinnors, mäns, barns och ungdomars utsatthet, och hur deras utsatthet interagerar
  • Barns offerskap och aktörskap
  • Juridiska perspektiv på våld i nära relationer
  • Samhällets responser på våld i nära relationer, med särskild fokus på socialtjänsten
  • Samhällets hjälpinstanser, med särskild fokus på kvinnojourerna

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna

  • Förhålla sig kritiskt till olika teorier och förståelser om våld i nära relationer
  • Uppvisa en fördjupad förståelse för våldets betydelse och påverkan på familjen, och i synnerhet barnen
  • Redogöra för samhällets hjälpinstanser och kritiskt reflektera kring dess responser
  • Redogöra för forskningsfältet och dess framväxt

  Undervisning

  Undervisning sker genom föreläsningar och examinationer.

  Examination

  Betygssättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala.

  A= Utmärkt
  B= Mycket bra
  C= Bra
  D= Tillfredsställande
  E= Tillräckligt
  Fx= Otillräckligt 
  F= Helt otillräckligt

  Kursens betygskriterier och examinationsformer delas ut vid kursstart.

  För godkänt krävs lägst betyget E samt uppfyllande av övriga kurskrav.

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning: Individuell hemskrivning 

  Övriga kurskrav: Aktivt seminariedeltagande jämte skriftliga uppgift enligt lärarens anvisningar i kursbeskrivningen. 

  Grund för kursens betyg: Kursbetyget baseras på godkänt seminariedeltagande, godkända inlämnade uppgifter enligt lärarens anvisningar samt resultatet av hemskrivningen.

  Konsekvenser av betyget Fx respektive F. Se institutionens regler och riktlinjer för examination och omexamination.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se information på institutionens hemsida.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon underkänts på samma kurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad kurs.

  Plagiering, självplagiering och andra försök till vilseledande vid examination eller annan bedömning av av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Examinator

  Lisa Lundberg och Hanna Linell

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Hanna Linell (hanna.linell@socarb.su.se)