Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser, 7,5 hp

Om kursen

Kursen fokuserar på förståelser av mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot män, våld i samkönade relationer, barn som upplever våld i hemmet, våld mot äldre, behandling för våldsutövare. Kursen har huvudsaklig fokus på mäns våld mot kvinnor och samhällets responser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen