Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete: Barn och ungdomar II

  • 7,5 hp

Kursen syftar till att öka kunskaperna och förståelsen för sociala problem bland barn och unga och behandlar samtida forskning om den sociala barnavården. Teman som avhandlas är ansökningar och anmälningar till den sociala barnavården, tillgängliga stödinsatser samt faktorer som påverkar vilka som blir föremål för insatser i systemet. I kursen problematiseras centrala begrepp som barn och barndom, sociala problem, risk mm.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.