Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Socialt arbete: Barn och ungdomar II

Kursen behandlar den sociala barnavården som samhällsinstitution för utsatta barn och familjer.

I kursen tas ett brett grepp om den sociala barnavården som praktik- och forskningsfält. Kursen ger kunskap om utsatthet bland barn och familjer som kommer i kontakt med social barnavård, de villkor och omständigheter som påverkar utredningsarbetet samt förutsättningar, innehåll och utfall för centrala barnavårdsinsatser. I kursen ingår att studenter författar ett fördjupat paper om en självständigt vald aspekt av den sociala barnavården.