Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Perspektiv på socialt arbete och socialpolitik i den svenska välfärdsstaten

Kursen ger en övergripande kunskap om den svenska välfärdsstatens samt det sociala arbetets roll och organisering i Sverige.

Kursen inleds med en delkurs som introducerar den svenska välfärdsstaten och dess utveckling, struktur och organisering samt den svenska välfärdsstatens aktuella utmaningar. Därefter kommer en delkurs med fokus på sociala arbetets organisering och praktik i olika centrala verksamhetsområden i den svenska välfärdsstaten. Kursen innehåller olika teoretiska perspektiv på forskning och praktik i socialt arbete i en svensk kontext. Kursen avslutas med en delkurs där studenterna har möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ett centralt verksamhetsområde inom svenskt socialt arbete eller en frågeställning/område relevant för den svenska välfärdsstaten.