Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Juridik för tolkar i offentlig sektor

Kursen riktar sig främst till dig som har tidigare erfarenhet av tolkning i offentlig sektor. Dess övergripande syfte är att tillgodose rättssäker tolkning genom att ge fördjupade kunskaper om det svenska rättssystemet och kunskaper om juridisk metod.

Kursen ger även breddade kunskaper om centrala juridiska begrepp och principer samt förståelse för i vilka sammanhang de används. Den ger också fördjupade kunskaper om tolkars funktion och arbetssätt inom de olika delarna av rättsväsendet i Sverige, inklusive vad avser simultantolkning och avistatolkning.

Juridiska delområden som tas upp är bl.a. offentlig rätt, förvaltningsrätt, straffrätt och processrätt, liksom civilrätt, förmögenhetsrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt och familjerätt.

Hösten 2023 ger vi kursen på distans med undervisning via Zoom, se schema nedan.