Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Yrkesetik och dialogtolkning för konferenstolkar

Kursen riktar sig till dig som läst kurserna Konferenstolkning I och II och ger kunskaper om villkoren för arbete som tolk inom svensk sjukvård, omsorg och rättsväsende med uppfyllande av yrkesrelaterade kvalitets- och etikkrav.

Lagar, förordningar och riktlinjer som styr tolkars arbete i offentlig sektor samt etablerade normer för tolkyrket behandlas. Kursen innehåller praktiska övningar i dialogtolkning (kort konsekutiv tolkning), där du tolkar till och från dina arbetsspråk. Det ena språket är alltid svenska. Kursen ger också utrymme för reflektion kring innebörden av ett tolketiskt förhållningssätt i praktiken.

 • Kursupplägg

  HT19 Kursbeskriv. m. betyg, litt. TTA313 Yrkesetik o dialogtolkning för konferenstolkar (version 2) (440 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av och seminarier, övningar och studiebesök. Närvaro är obligatorisk.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se Kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  ledig