Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Skönlitterär översättning

Kursen ger fördjupade kunskaper i studiet av skönlitterär översättning. Det skönlitterära översättandet tematiseras ur olika synvinklar, och ett speciellt fokus läggs på kontrastiv analys av skönlitterära översättningar och deras källtexter.

Studenten analyserar både egna översättningar (som görs inom ramen för kursen) och publicerade översättningar. Bland de frågor som diskuteras är hur översättningar skiljer sig från sina källtexter och varför översättare och andra som är involverade i översättningsprocessen gör de ändringar som de gör.