Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning – magisterkurs

Översättning – magisterkurs ges termin 2 på Masterprogram i översättning. Inom ramen för kursen genomför du ett självständigt examensarbete med någon översättningsvetenskaplig frågeställning: En längre egen översättning med åtföljande översättningsteoretisk analys och kommentar, eller En översättningsvetenskaplig forskningsuppgift.

I kursen ingår handlett examensarbete och instruktion i akademiskt skrivande och information om den forskning som bedrivs på institutionen Dessutom ingår schemalagda seminarier i uppsatsskrivande och diskussion av examensarbeten.

Kursen avslutas med oppositionsseminarier, där du lägger fram och försvarar ditt examensarbete samt opponerar på en annan students examensarbete.