Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Barn, ungdomar och sexualitet i skolan

Kursen introducerar samhälleliga och kulturella perspektiv på barn, ungdomar och sexualitet med relevans för undervisning i sexualitet och relationer.

Kvinnlig lärare lyssnar på redovisning i klassrum med mellanstadieelver. Foto: Katja Kirscher
Foto: Mostphotos/Katja Kircher

I kursen får du lära dig om så väl föreställningar om unga och sexualitet, som ungas egna relation till sexualitet. Även frågor om sexuell och könsrelaterad identitet, pornografi och sexuellt våld tas upp. Kursen behandlar också hur frågor om sexualitet och relationer kan integreras i skolans undervisning.