Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barn, ungdomar och sexualitet i skolan

Kursen introducerar samhälleliga och kulturella perspektiv på barn, ungdomar och sexualitet med relevans för undervisning i sexualitet och relationer.

Kvinnlig lärare lyssnar på redovisning i klassrum med mellanstadieelver. Foto: Katja Kirscher
Foto: Mostphotos/Katja Kircher

I kursen får du lära dig om så väl föreställningar om unga och sexualitet, som ungas egna relation till sexualitet. Även frågor om sexuell och könsrelaterad identitet, pornografi och sexuellt våld tas upp. Kursen behandlar också hur frågor om sexualitet och relationer kan integreras i skolans undervisning.

 • Kursupplägg

  Kursen ges höst- och vårterminer på halvtid (50%) under andra halvan av terminen.

  VT23: vecka 12-22 (21/3-4/6)

  HT23: vecka 44-2 (30/10-14/1)

  Kursens ges helt på distans utan fysiska träffar. Arbetsformer är nätbaserade seminarier och föreläsningar samt studentarbete i grupp och individuellt.

  Aktuell kurslitteratur finns tillgänglig på kurshemsidan senast två månader före kursstart.

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen:

  Kursbeskrivning_UB127F_Barn, ungdomar och sexualitet i skolan_VT23_220220_ (172 Kb)

  Kursbeskrivning HT23 (publiceras senast en månad före kursstart)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Kursens arbetsformer är nätbaserade seminarier och föreläsningar samt studentarbete i grupp och individuellt.

  Undervisningen sker på svenska.

  I kursbeskrivningen framgår vilka specifika undervisningstillfällen och/eller uppgifter som är obligatoriska.

  Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen. Högst 40% av obligatoriska moment kan kompenseras.

  Vid frånvaro över 40% av obligatoriska moment  behöver studenten omregisteras för att gå om kursen vid ett senare tillfälle.


   

  Examination

  Kursen examineras genom:
  - Grupparbete, betygsskala G-U
  - Individuell skriftlig uppgift genom hemtentamen, betygsskala A-F

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  Examinationsdatum HT22

  Se kursbeskrivning för HT22

  Omexaminationsdatum:

  Se kursbeskrivning för HT22

   

   

  Examinator

  VT23: Kalle Berggren, e-post: kalle.berggren@buv.su.se

  HT23:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  VT23: vecka 12-22 (21/3-4/6)

  Schema VT23 (Preliminärt fram till en månad före kursstart)

  HT23: vecka 44-2 (30/10-14/1)

  Schema HT23 (Publiceras senast en månad före kursstart)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturlistan publiceras två månader före kursstart.

  Notera att kurslitteraturen från HT22 även gäller VT23.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Kursadministratör: Malin Håkansson e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Kursansvarig: Kalle Berggren, e-post: kalle.berggren@buv.su.se

   

  Hitta till oss

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du på campus Frescati, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A (Google Maps)

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet