Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik

Den här kursen är för dig som vill få en introduktion till det matematiska fältet och barns relationer till matematikämnet. Den tar även upp din egen relation till matematikämnet samt teorier om lärande i matematik kopplat till genus. Du får även lära dig om barns matematiserande och utforskande i vardagen.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen!

Ung kvinnlig student i bibliotek. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.

Du som har blivit antagen eller reservplacerad till någon av våra kurser måste tacka ja till platsen senast den 16 december.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Du kommer även få ett välkomstmejl från institutionen i samband med att de andra antagningsbeskedet skickas ut den 21 december från antagning.se. Läs det noga.

Här har vi sammanfattat den viktigaste informationen.

För dig som har sökt lokal VFU-handledarkurs i kommun (för förskola/fritidshem) gäller inte informationen nedan. Du ska istället läsa den information du fått via e-post från kursadministratören.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar den 28 december.
Aktivera ditt universitetskonto här

När du har aktiverat ditt universitetskonto kommer du tilldelas en e-postadress. För att du inte ska missa någon viktig information från universitetet eller din institution bör du använda den adressen alternativt lägga till en eftersändelse till en annan e-postadress som du aktivt använder.

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på de kurser du ska gå i vår. Du måste först ha aktiverat ditt universitetskonto för att kunna registrera dig.

Webbregistreringen är öppen 4-11 januari. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats på kursen.

Registrerar dig enligt följande:

 • Webbregistrera dig i Ladok för studenter - du loggar in med ditt universitetskonto.
 • Gå till fliken "Aktuell utbildning".
 • Klicka på knappen "Registrering" för den aktuella kursen.
 • Klicka på "Registrera mig".

Om du inte fått välkomstmejlet eller får problem med webbregistrering så kontakta kursadministratören senast den 11 januari, så får du hjälp med registreringen.
Kontaktuppgifter till kursadministratören hittar du längst ned på sidan under "Kontakt".

Lärplattform

Vid Stockholms universitet används läraplattformen Athena. Du får information om hur du använder plattformen i ditt välkomstmejl och vid kursstart.

Universitetets digitala verktyg och tjänster

Undervisning under vårterminen 2021

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen att ha webbaserad undervisning under första delen av vårterminen. Beslut om undervisning om andra halvan kommer fattas längre fram men meddelas alla studenter i god tid.

Mer om undervisningen på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen VT21

Antagen eller reservplacerad med villkor

Om du blivit antagen eller reservplacerad med villkor så innebär det att du inte uppfyllde behörighetkraven när du ansökte, men att du bedriver högskolestudier och har förutsättningar att uppfylla behörighetskraven vid kursens start.

Behörighetskravet måste vara uppfyllt vid kursens start för att du ska kunna registrera dig och börja utbildningen.

Före kursstart måste du därför kontakta kursadministratören och visa att du uppfyller behörighetskravet fullt ut. Om du uppfyller kravet så tas villkoret bort och du kan registreras på kursen. Detta måste vara klart senast vid kursstart.

Behörighet, urval och antagningsstatistik.

Studenter som ska betala studieavgifter får också status som antagen eller reservplacerad med villkor. Om du är antagen med villkor på grund av att du ska betala studieavgift så behöver din betalning ha tagits emot av universitetet innan villkoret kan tas bort. Detta måste vara klart före kursstart.

Läs mer om studieavgifter

Om du inte förstår varför du bedömts som antagen med villkor vänligen ta kontakt med antagningsenheten på Stockholms universitet.

Reservantagning

Du som har blivit reservplacerad behöver tacka ja på antagning.se senast den 16 december för att behålla din reservplats.

Du som har reservplacerats efter det andra antagningsbeskedet eller efter en sen anmälan, tackar ja till erbjuden plats direkt till institutionen.

Om vi kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked om det efter den 11 januari när registreringsperioden avslutats. Ibland kan reservantagning börja tidigare om det är många som tackar nej till sin plats innan terminstart. Du kan också komma att bli kallad efter att kursen startat.

Om du blir erbjuden en plats blir du kontaktad via e-post och/eller telefon. Du måste tacka ja till platsen inom ett visst datum som framgår i mejlet. Det är därför viktigt att du bevakar den e-post som du använde när du ansökte via antagning.se.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Children constructing a tower with small blocks and plates.
Photo: Mostphotos/dgr.

Matematik betraktas i kursen som ett språk och undersöks med hjälp av praktisk-estetiska uttryckssätt samt lek. Kursen ger även en introduktion till teknikområdet. Du får en fördjupning i pedagogisk dokumentation som verktyg för att följa och utmana lärprocesser samt för reflektion över det egna pedagogiska handlandet. Genomgående behandlas kursinnehållet i förhållande till uppdraget som förskollärare och läroplanens mål:

 •  lekens betydelse för barns användande av matematik,
 •  barns meningsskapande i utforskandet av tecken och symboler,
 •  varierande praktisk-estetiska arbetssätt som stimulerar matematik,
 •  stimulera och utmana barns intresse för teknik,
 •  lyssnande och samtal som didaktiska verktyg.

Undervisningsspråket på kursen är engelska. Kursen läses av internationella utbytesstudenter, studenter från Förskollärarprogrammet och studenter som sökt kursen som fristående kurs.

För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:

Early Childhood Education focusing on Mathematics and Technology, 12 credits

Undervisning VT21 på grund av Covid-19

I och med situationen med Covid-19 så kommer all undervisning vårterminen 2021 ske nätbaserat.

Generell information om undervisning på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen VT2021

Så här förbereder du dig för att delta i nätbaserad undervisning

Undervisningsformer HT 2021

Beslut om undervisningsformer inför hösten 2021 är ännu inte fattat. Stockholms universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande begränsningar av folksamlingar för att motverka smitta.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  Delkurs 1: Grundläggande matematik och teknik i förskolan, 1 hp

  Delkursen syftar till att studenten utifrån kursens litteratur samt genom eget utforskande i verkstäder ska få en förståelse för hur barns lek och utforskande av tecken, symboler och andra uttryck har betydelse för matematiskt och tekniskt lärande.

  Delkurs 2: Läraren och matematikundervisning i förskolans vardag, 2 hp

  Delkursen syftar till att studenten ska få kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser samt visa kunskapom grundläggande matematikinlärning samt använda praktisk-estetiska uttryckssätt samt lek i planeringen avmatematikstimulerande aktiviteter.

  Delkurs 3: Matematik, lärandeteorier och kunskapsteoretiska traditioner, 2 hp

  Delkursen syftar till att studenten ska kunna beskriva, jämföra och relatera olika teorier till matematiskt lärande och anknyta till förskolans styrdokument.

  Delkurs 4: Matematik - utforskande och undervisning, 7 hp

  Delkursen syftar till att studenten ska få kunskap om grunderna i de matematiska områdena: rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. Att använda pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att följa lärprocesser i matematik. Reflektera över de egna relationerna till matematikämnet, samt kring teorier om lärande i matematik kopplat till genus.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, föreläsningar, verkstäder/laborationer, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Kommunikation sker också via universitetets internetbaserade lärplattform.

  Undervisningsspråket på kursen är engelska. Kursen läses av internationella utbytesstudenter, studenter från Förskollärarprogrammet och studenter som sökt kursen som fristående kurs.

  Examinator

  Höstterminen 2020: Emilie Moberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

   

 • Mer information

  För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:

  Early Childhood Education focusing on Mathematics and Technology, 12 credits

  Fler kurser inom förskoledidaktik

  Du kan välja att kobinera denna kurs med följande två kurser för att läsa en hel termin om 30 hp med fokus på naturvetenskap, teknik, hållbar utveckling, matematik och utforskande lärande inom förskolan. Kurserna ges på engelska.

  Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling, 12 hp

  Förskoledadidaktik med inriktning mot utforskande lärande, 6 hp

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, littertur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare och examinator:

  Emilie Moberg, e-mail: emilie.moberg@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning inom förskoledidaktik
  Hitta till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen