Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogiskt ledarskap i förskolan

Kursen ges som valbar kurs för studenter på Förskollärarprogrammet, termin 5.

Förskolläraren har ett särskilt ansvar i läroplanen och därmed ett uppdrag som innefattar mer än att leda barngruppen. I den här kursen undersöks förskollärarens pedagogiska ledarskap; arenor och praktiker, avgränsningar, förväntningar och förutsättningar. Syftet är att förbereda för ett professionellt ledarskap som gynnar barns lärande och arbetslagets möjligheter att genomföra förskolans uppdrag.

Frågor som behandlas i kursen är ledarskap i relation till förskollärarens uppdrag, kollegor, arbetslag, förskolans ledning, och i förlängningen även barn, barngrupp, vårdnadshavare och det omgivande samhället. Kursen tar också upp förskollärarens ledarskap i relation till uppdraget att genomföra utbildning och undervisning på vetenskaplig grund samt ett hållbart och hälsosamt ledarskap för förskolläraren.

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT20: v. 19-23 (4/5 - 7/6)

  HT20: v. 49-02 (3/12 - 17/1)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen är inriktad på praktiskt prövande och består av workshops, föreläsningar, seminarier och studiegruppsarbete. Studenterna är under kursen indelade i studiegrupper som mellan de schemalagda undervisningstillfällena förväntas arbeta självständigt med uppgifter, litteratur, förberedelse för seminarier och workshops, men också med en gemensam utvecklingsprocess kring pedagogiskt ledarskap.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Vårterminen 2020

  Omexamination: Omexamination lämnas in på Athena senast den 2020-08-17. Anmälan till omexamination av individuell skriftlig uppgift görs genom att maila kursansvarig senast 2020-08-13. Instruktioner för omexaminationen publiceras på Mondo efter ordinarie examinationstillfälle.

  Höstterminen 2020

  Ordinarie examination: Individuell skriftlig uppgift lämnas in på Athena senast 2021-01-15 kl. 17.00. Instruktion för examinationsuppgiften finns publicerad på Athena senast vid kursstart.

  Examinator

  Vårterminen 2020: Lena Aronsson, e-post: lena.aronsson@buv.su.se

  Höstterminen 2020: Lena Aronsson, e-post: lena.aronsson@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Lena Aronsson, e-post: lena.aronsson@buv.su.se

  Kursadministratör: Felicia Flodin, e-post: felicia.flodin@buv.su.se