Det professionella samtalet I, 7,5 hp

Om kursen

Kursen lämpar sig för alla som använder samtal som redskap i sitt arbete. Kursen behandlar det professionella samtalet med förhållningssätt, metoder och färdigheter samt teorier om kommunikation och samtal. Undervisningen bygger på föreläsningar, seminarier, bearbetning och belysning av autentiska samtal.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen