Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Det professionella samtalet I

Kursen behandlar det professionella samtalet med förhållningssätt, metoder och färdigheter samt teorier om kommunikation och samtal.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbete och tillämpning av och reflektion kring samtal i grupp. Kursens seminarier och tillämpningar är obligatoriska.

Vid frånvaro från obligatorisk undervisning ska studenten komplettera med skriftliga och muntliga uppgifter.