Det professionella samtalet II, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs är en fortsättning av Det professionella samtalet I, och tar upp teorier om och tillämpning av professionella pedagogiska samtal. Undervisningen är processinriktad och bygger i stor utsträckning på kursdeltagarnas erfarenheter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen