Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Det professionella samtalet II

Denna kurs är en fortsättning av Det professionella samtalet I, och tar upp teorier om och tillämpning av professionella pedagogiska samtal.

Undervisningen är processinriktad och bygger i stor utsträckning på kursdeltagarnas erfarenheter.

Vid träffarna sker förläsningar, seminarier samt bearbetning och belysning av autentiska samtal där kursdeltagarna analyserar och erhåller återkoppling på sina insatser. Mellan träffarna genomförs studieuppgifterna enskilt och i grupp via nätet.