Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utbilda för hållbar utveckling

Arbetar du med hållbar utveckling i din yrkespraktik? I den här kursen får du vetenskapliga grunder med fokus på att utveckla praktiska redskap för att möta utmaningar i din specifika yrkespraktik.

Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll har som uppgift att utbilda i hållbarhetsfrågor, t ex förskol- grundskol- gymnasie- och universitetslärare eller du som ansvar för hållbarhetsfrågor inom såväl offentlig förvaltning som privat verksamhet. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i didaktik för att utveckla dig i din roll att undervisa, kommunicera och informera om hållbar utveckling.

Kursen består av två delar. I den första delen fokuseras på grundläggande begrepp inom forskningsfältet utbildning för hållbar utveckling. Kursen betonar särskilt hur didaktiken kan möta de utmaningarna som ett interdisciplinärt komplext ämne som hållbar utveckling ger upphov till. I kursens andra del får du som kursdeltagare tillämpa kunskaperna från del 1 i en projektplan som är anpassad till din yrkespraktik med fokus på praktisk tillämpning utifrån din målgrupps – elever, personal etcetera – behov och erfarenheter.