Bedömning av kunskap, 7,5 hp

Kursen beaktar forskning avseende historiska och teoretiska perspektiv på bedömning av kunskap i skolan. I kursen behandlas dessutom digitaliseringens påverkan på bedömningskulturer i undervisningen samt multimodalt perspektiv på bedömning av kunskap. I kursen får studenter designa/utveckla bedömningsverktyg för att analysera och problematisera kvalitet av kunskaper i olika uttrycksformer, samt diskutera möjligheter för olika bedömningsverktyg och praktiker utifrån forskning och gällande styrdokument.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen