Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Bedömning av kunskap

Kursen beaktar forskning avseende historiska och teoretiska perspektiv på bedömning av kunskap i skolan.

I kursen behandlas dessutom digitaliseringens påverkan på bedömningskulturer i undervisningen samt multimodalt perspektiv på bedömning av kunskap. I kursen får studenter designa/utveckla bedömningsverktyg för att analysera och problematisera kvalitet av kunskaper i olika uttrycksformer, samt diskutera möjligheter för olika bedömningsverktyg och praktiker utifrån forskning och gällande styrdokument.