Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fritidshemspedagogik I: Lära i och om fritidshem

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, termin 1.

Kursen ger en introduktion till högskolestudier och behandlar yrkesrollen som lärare med inriktning mot arbete i fritidshem utifrån teori och praktik.

Kursen tar upp skolans värdegrund, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna.

Barns lek, utveckling och lärande samt gruppers utveckling och gruppdynamik är huvudområden inom kursen.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  Delkurser

  Från och med VT23 består kursen består av två delkurser:                                                                   
  Delkurs 1: "Yrkesrollens olika dimensioner" (7,5 hp), 

  VT 23 ges kursen: 16/1-15/2

  Kursbeskrivning Fri 1A VT23 (263 Kb)


  Delkurs 2: "Barn, barndom, lek och lärande" (7,5 hp)

  VT 23 ges kursen: 2/5-2/6 

  Kursbeskrivning FRI B VT23 (231 Kb)

   

  Delkurser fram till och med Ht22

  Fram till och med HT22 bestod kursen även av en tredje delkurs: "Utomhuspedagogik" (1 hp) och då var de övriga kurserna på 7 HP var

  HT22:
  Första delkurserna: "Yrkesrollens olika dimensioner" v.35-39 (29/8-28/9)
  och "Utomhuspedagogik" v.37 (12/9-15/9)    
  Andra delkursen: "Barn, barndom, lek och lärande" v.48- 2 (1/12-13/1)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningarna.

  Kursbeskrivning för "Yrkesrollens olika dimensioner" och "Utomhuspedagogik" HT22:
  Kursbeskrivning Fri IA och Fri IC UE2102 HT22 (270 Kb)

  Kursbeskrivning för "Barn, barndom, lek och lärande"
  HT22

  Kursbeskrivning Fri IB (232 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena som du har tillgång till efter det att du har registrerat dig på kursen.

  Delkurser

   

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, litteraturbearbetningar, projektarbeten, fältstudier och utomhuspedagogik.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift. 

   

  Examination

   

  Yrkesrollens olika dimensioner 7,5 hp (VT23)

  Examinationstillfällen VT23

  • Muntlig gruppredovisning: Examinationsseminarium, enligt schema.
  • Individuell skriftlig uppgift: Deadline för inlämning av uppgiften på Athena är kl.12.00 den 15 februari 2023. För mer information se Athena.

  Tillfällen för omexamination VT23

  • Muntlig examinationsuppgift: Omexamination sker genom en muntlig redovisning för undervisande lärare. Val av tidpunkt sker i samråd med undervisande lärare. Student anmäler önskemål om omexamination till kursadministratör: Jim Hagström jim.hagstrom@buv.su.se
  • Individuell skriftlig uppgift: Deadline för inlämning av omexaminationsuppgiften på Athena är kl.17.00 den 13 april 2023. Student anmäler önskemål om omexamination till kursadministratör senast den 27 mars 2023: jim.hagstrom@buv.su.se
    

  Utomhuspedagogik 1 hp (HT22) 

  Examinationstillfällen HT22

  • Muntlig gruppredovisning

  Tillfällen för omexamination HT22

  • Omexamination sker i nästa kursomgång av Fritidshemspedagogik I: Lära i och om fritidshem, delkurs 2, VT23 (period D)
    

  Barn, barndom, lek och lärande 7,5 hp (VT23)

  Examinationstillfällen VT23

  • Individuell skriftlig uppgift: Inlämning sker senast 2023-06-02 kl. 17:00 i avsedd mapp i Athena (gå in på: Planeringar>Examination>Individuell skriftlig uppgift).
  • Digital salstentamen: Tentamen äger rum 2023-05-22, kl. 08:00–12:00 vid Stockholms universitet. Anmälan till att delta i den digitala salstentamen sker via Ladok. Anmälan är öppen under  perioden 4–12 maj för studenter som läser kursen VT23. Mer  information inför tentan och instruktioner för anmälan i Ladok ges via Athena i början av 
   maj. 
  • Studenter som läst kursen tidigare terminer och som vill göra omexamination av den digitala  salstentan ska kontakta kursadministratör för omregistering senast den 2023-05-01. 

  Tillfällen för omexamination VT23

  • Individuell skriftlig uppgift: Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören senast två veckor (14 dagar) innan det angivna datumet för inlämning. Detta för att omexamination ska  accepteras för inlämning och bedömning. Om du som student inte anmäler dig inom angivna tidsramar bedöms examinationen i mån av tid. Deadline för inlämning av omexamination är den 2023-08-25, kl. 17:00 i avsedd mapp på Athena. 
  • Digital salstentamen: Anmälan till att delta i den digitala salstentamen sker via Ladok. Deadline för anmälan är den 2023-08-09 för studenter som läser kursen VT23. Studenter som läst kursen tidigare terminer och som vill göra omexamination av den digitala salstentan ska kontakta kursadministratör för omregistrering senast 2023-08-01. Mer information inför tentan och instruktioner för anmälan i Ladok ges via Athena i mitten av juni. Omtentamen äger rum 2023-08-18, kl. 14:00–18:00 vid Stockholms universitet.

   

   

   

   

  Examinator

  Yrkesrollens olika dimensioner:
  Anna-Lena Ljusberg, e-post: anna-lena.ljusberg@buv.su.se 

  Barn,barndom lek och lärande:
  Elias Le Grand, e-post:  elias.legrand@buv.su.se 

  Utomhuspedagogik:
  Anna-Lena Ljusberg, e-post: anna-lena.ljusberg@buv.su.se 

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  Schema VT23

 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Anna- Lena Ljusberg, e-post: anna-lena.ljusberg@buv.su.se (Yrkesrollens olika dimensioner)

  Kursansvarig och examinator: Elias Le Grand, e-post: elias.legrand@buv.su.se (Barn, barndom, lek och lärande)

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör:Jim Hagström, jim.hagstrom@buv.su.se

  Hitta till oss:

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen