Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fritidshemspedagogik I: Lära i och om fritidshem

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, termin 1.

Kursen ger en introduktion till högskolestudier och behandlar yrkesrollen som lärare med inriktning mot arbete i fritidshem utifrån teori och praktik.

Kursen tar upp skolans värdegrund, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna.

Barns lek, utveckling och lärande samt gruppers utveckling och gruppdynamik är huvudområden inom kursen.