Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fritidshemspedagogik I: Lära i och om fritidshem

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, termin 1.

Kursen ger en introduktion till högskolestudier och behandlar yrkesrollen som lärare med inriktning mot arbete i fritidshem utifrån teori och praktik.

Kursen tar upp skolans värdegrund, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna.

Barns lek, utveckling och lärande samt gruppers utveckling och gruppdynamik är huvudområden inom kursen.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT22: Första delkursen "Yrkesrollens olika dimensioner" v.35-39 (29/8 - 28/9)
            Andra delkursen  "Barn, barndom, lek och lärande" v.48- 2 (1/12- 13/1)
            Tredje delkursen "Utomhuspedagogik" v.37 (12/9-15/9)           

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningarna.

  Kursbeskrivning Yrkesrollens olika dimensioner HT22:  Kursbeskrivning Fri IA UE2102 HT22 (270 Kb)

  Kursbeskrivning Barn, barndom, lek och lärande VT22:  Kursbeskrivning FRI IB VT22 UE2102 (228 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Delkurser

  Kursen består av tre delkurser:                                                                   
  "Yrkesrollens olika dimensioner" (7 hp), 
  "Barn, barndom, lek och lärande" (7 hp) samt
  "Utomhuspedagogik" (1 hp)
  "Utomhuspedagogik" ges under vårterminer i samband med den andra delkursen och under höstterminen i samband med den första delkursen.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, litteraturbearbetningar, projektarbeten, fältstudier och utomhuspedagogik.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift. 

   

  Examination

   

  Examinationstillfällen HT22

  Yrkesrollens olika dimensioner 7 hp

  • Muntlig gruppredovisning: Examinationsseminarium, enligt schema.
    
  • Individuell skriftlig uppgift: Deadline för inlämning av uppgiften på Athena är kl.12.00 den 28 september 2022. För mer information se Athena.

  Tillfällen för omexamination HT22

  • Muntlig examinationsuppgift: Omexamination sker genom en muntlig redovisning för undervisande lärare. Student anmäler önskemål om omexamination till kursadministratör: bodil.lageras@buv.su.se
    
  • Individuell skriftlig uppgift: Deadline för inlämning av omexaminationsuppgiften på Athena är kl.17.00 den 16 november 2022. Student anmäler önskemål om omexamination till kursadministratör senast den 2 november 2022: bodil.lageras@buv.su.se

   

  Examinationstillfällen HT22

  Utomhuspedagogik 1 hp

  • Muntlig gruppredovisning: Examinationsseminarium, enligt schema

  Tillfällen för omexamination HT22

  • Omexamination sker i nästa kursomgång av Fritidshemspedagogik I: Lära i och om fritidshem
    

  Examinationstillfällen VT22

  Barn, barndom, lek och lärande 7 hp

  • Individuell skriftlig uppgift: Instruktioner för examinationsuppgiften publiceras på Athena senast vid kursstart. Inlämning sker senast 2022-06-03 kl. 17:00 i avsedd mapp i Athena.
    
  • Digital salstentamen: 
   Tentamen äger rum 2022-05-23, kl. 08:00–12:00 vid Stockholms universitet.
   Anmälan till att delta i den digitala salstentamen sker via Ladok mellan den 6/5 till den 13/5.
   OBS Anmälan i Ladok måste ske inom deadline för att kunna skriva tentan.
   Mer information inför tentan och instruktioner för anmälan i Ladok ges på kurssidan i Athena.
  • Studenter som läst kursen tidigare terminer (innan VT22) och som vill göra omexamination av den digitala salstentan 2022-05-23 ska kontakta kursadministratör: bodil.lageras@buv.su.se för omregistering senast den 2 maj.

  Tillfällen för omexamination avseende VT22

  • Omexamination, individuell skriftlig uppgift: 
   Inlämningsdeadline: Senast 2022-08-12 kl. 17:00 inlämning av examinationen i avsedd mapp. Anmälan till omexaminationen
   görs senast 2022-07-29 till: studentexpedition@buv.su.se
   Instruktioner för uppgiften finns publicerade på Athena.
    
  • Omexamination, digital salstentamen: 
   Omtentamen äger rum 2022-08-19, kl. 08:00–12:00 vid Stockholms universitet.
   Anmälan till att delta i omexaminationen av den digitala salstentamen sker via Ladok mellan den 1/8 och 8/8. OBS Anmälan i Ladok måste ske inom deadline för att kunna skriva tentan.
   Mer information inför tentan och instruktioner för anmälan i Ladok ges på kurssidan i Athena. 
  • Studenter som läst kursen tidigare terminer (innan VT22) och som vill göra omexamination av den digitala salstentan ska senast den 1 augusti anmäla sig till: studentexpedition@buv.su.se, för omregistering.  Mer information inför tentan och instruktioner för anmälan i Ladok ges via Athena i mitten av juni.

   

   

  Examinator

  Yrkesrollens olika dimensioner:
  Anna-Lena Ljusberg, e-post: anna-lena.ljusberg@buv.su.se 

  Barn,barndom lek och lärande:
  Elias Le Grand, e-post:  elias.legrand@buv.su.se 

  Utomhuspedagogik:
  Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Anna- Lena Ljusberg, e-post: anna-lena.ljusberg@buv.su.se (Yrkesrollens olika dimensioner)

  Kursansvarig och examinator: Elias Le Grand, e-post: elias.legrand@buv.su.se (Barn, barndom, lek och lärande)

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: bodil.lageras@buv.su.se

  Hitta till oss:

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen