Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik och didaktik F-3 I: Elevperspektivet

Kursen ingår i satsningen Fler vägar in och vänder sig till dig som vill prova på att läsa en kurs inom grundlärarprogrammet F-3. Även du som är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

Kurssida UM2022
Foto: Eva Dalin

Kursen behandlar ämneskunskaper i matematik och matematikdidaktik för undervisning i årskurs F-3.

I relation till aktuella styrdokument för grundskolan och relevant forskning behandlas:

  • taluppfattning, geometri och sannolikhet adekvata för undervisning i årskurs F-3
  • ämnesdidaktiska perspektiv på  lärande och undervisning i matematik och det matematiska språkets roll
  • tolkning och analys av elevers arbete i matematik

Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.

Kursen ingår i projektet Fler vägar in, som ska skapa fler alternativ för dig som är eller vill bli förskollärare eller lärare.

  • Om du efter att du gått kursen söker och antas till grundlärarprogrammet F-3 så kan kursen tillgodoräknas. Denna kurs är en del av fyra (totalt 30 hp).
  • För dig som redan är verksam lärare kan del 1-4 (30 hp), efter prövning, ligga till grund för utökad behörighet.