Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete för grundlärare - grundskolans årskurs 4-6, inriktning mot undervisning i matematik

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet 4-6 och ges under utbildningens sjätte termin.

Programsida med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra ett forsknings- eller utvecklingsarbete med relevans för den egna yrkesutövningen, och att i det arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter.

Det självständiga arbetet kan antingen vara en empirisk studie eller ett utvecklingsarbete och ska utmynna i en skriftlig rapport.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och individuell handledning.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis:

  Kunskapskontroll sker genom: skriftlig redovisning av det egna arbetet; muntlig presentation av det egna arbetet; aktivt deltagande i diskussion av andra studenters arbete.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Peter Markkanen peter.markkanen@mnd.su.se

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se