Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik, självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde - kurs inom ULV-projektet

 • 15 hp

Gäller även för kurskoder UM6002-UM6003, UM62VU-UM63VU och UM64UU

Moment 1: Vetenskaplighet (Scientific method) 1.5 hp Fakultetsgemensam seminarieserie om vetenskaplighet.

Moment 2: Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot matematikämnets didaktik(Degree Project in General Education Studies: Mathematic Education Profile) 13.5 hpI momentet ingår att genomföra ett självständigt arbete i form av en mindre studie eller ett utvecklingsarbetemed relevans för matematikämnets didaktik och muntligt redovisa detta arbete samt granska andras arbeten.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemalänken nedan är preliminär.
  På grund av Corona kan detta schema komma att ersättas med ett nytt schema. I så fall får du som ska gå kursen det nya schemat skickat till dig via e-post. Om du får ett sådant schema så ska du helt bortse från schemat här.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Zeynep Ünsal, zeynep.unsal@mnd.su.se

   

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se