Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik, självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde - kurs inom ULV-projektet

Kursen ges inom ramen för ULV-projektet.

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Moment 1: Vetenskaplighet 1.5 hp. Fakultetsgemensam seminarieserie om vetenskaplighet.

Moment 2: Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde: inriktning mot matematikämnets didaktik 13.5 hp. I momentet ingår att genomföra ett självständigt arbete i form av en mindre studie eller ett utvecklingsarbete med relevans för matematikämnets didaktik och muntligt redovisa detta arbete samt granska andras arbeten.