Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarprogram: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen och har arbetat minst tre år som lärare med lärarexamen.

Läsande barn
Foto: Jens Olof Lasthein

 

Vad kan du använda din kompetens till som speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling till?

Utbildningen syftar till att ge akademisk och professionell kompetens till att arbeta förebyggande och bidra till att reducera hinder och svårigheter i olika lärmiljöer för att stödja alla barns och elevers kunskapsutveckling.

Som speciallärare med specialisering mot språk-, läs- och skrivutveckling fördjupar du dina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling, om kartläggning och bedömning av språk-, läs- och skrivutveckling, samt om hur en språk-, läs- och skrivundervisning kan utformas för att möta olika behov. 

Med din kompetens som speciallärare medverkar du till att planera och utvärdera insatser i undervisningen som främjar alla barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling.

Utbildningens inriktning ska ge en yrkeskompetens som bland annat innefattar:

 • en fördjupad förmåga att redogöra för och analysera barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling på ett första- och andraspråk, - analysera innebörder och konsekvenser av olika funktionsnedsättningar inbegripet neuropsykiatriska svårigheter för barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling,
 • en fördjupad förmåga att identifiera och analysera hur undervisning, anpassningar inklusive assisterande teknik, och lärmiljöer som helhet kan hindra och möjliggöra barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling i förhållande till olika specialpedagogiska behov och varierade språkliga förutsättningar,
 • en fördjupad förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling 
 • en fördjupad förmåga att verka som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med grav språkstörning
 • Programöversikt

  Utbildningens struktur och innehåll syftar till att främja både en professionell och en akademisk kompetens. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras i kurserna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns med som en röd tråd genom hela programmet.

  Varje kunskapsområde behandlar såväl teoretiska som tillämpade aspekter genom bland annat: 

  • uppdragsdrivna uppgifter som genomförs individuellt och genom kollektivt arbete i studentarbetslag
  • case och dilemman
  • gruppdiskussioner och gensvarsarbete
  • verksamhetsförlagda fältstudier (VFF), i samarbete med företrädare för relevanta specialpedagogiska verksamheter
  • Övningar och uppgifter utgör därför vanliga inslag i undervisningen.

  Utbildningens samtliga kurser:

  Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap UQ1SPL 30hp

  Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot språk, läs- och skrivutveckling UQ2SPR 30hp

  Kurs 3: Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning UQ3SPL 15hp

  Kurs 4: Självständigt arbete UQ4SPL 15hp

   

  Campusförlagd utbildning (studietakt 100 %)

  Utbildningen är campusförlagd med undervisning huvudsakligen sammanhängande måndagar och tisdagar, cirka varannan vecka under termin 1 och 2. Termin 3 har delvis ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete.
  Preliminärt schema till planerade undervisningsdagar HT23, vissa ändringar kan förkomma inför terminsstart.

  Utbildning med studietakt 100 % innebär cirka 40 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier.

  Distansutbildning (studietakt 50 %)

  Utbildningen ges i huvudsak på distans med undervisning via lärplattformen Athena och Zoom samt upp till åtta dagar på campus per läsår. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 1 till 5, cirka 1 gång i månaden. Termin 6 har ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete.
  Preliminärt schema till planerade undervisningsdagar HT23, vissa ändringar kan förkomma inför terminsstart.

  Utbildning med studietakt 50 % innebär cirka 20 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier.

 • Så ansöker du

  Ansökningstid och antagningsbesked

  Våra professionsutbildningar har ansökan 15 februari -15 mars. Sista kompletteringsdag är den 3 april. Antagningsbeskeden kommer redan den 21 april, så att du som söker har en större möjlighet att planera för dina studier med din eventuella arbetsgivare. Reservantagning kan komma att ske i en första omgång innan sommaren.

  Ansökan görs via antagning.se.

  Obligatorisk dokumentation

  Yrkeserfarenhet

  För att antas till Specialpedagogprogrammet krävs minst 3 års yrkeserfarenhet på minst halvtid som lärare efter avlagd lärarexamen. För att styrka yrkesinfarenhet ska Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet bifogas till din ansökan.

  Har du jobbat tre år eller mer på den arbetsplats du anger i intyget?
  Då räcker det att bifoga Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet, underskrivet av rektor eller motsvarande.

  Har du jobbat kortare period än tre år på den arbetsplats du anger i intyget?
  Då behöver du bifoga tjänstgöringsintyg som sammantaget med anställningstiden i Intyget om särskild yrkeslivserfarenhet påvisar att du uppfyller kravet på minst tre års yrkeserfarenhet.

  Tjänstgöringsintygens underskrift, av rektor eller motsvarande, räcker och du behöver inte bifoga ytterligare intygsblankett med nya underskrifter.

  För att antas till Specialpedagogprogrammet krävs minst 3 års yrkeserfarenhet på minst halvtid som lärare efter avlagd lärarexamen.

  Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet Speciallärarprogrammet:
  Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet. Speciallärarprogrammet (67 Kb)

  Observera att i informationen steg för steg-guiden nedan avser utbildningar med svarskrav på antagningsbeskedet. Om du erbjuds studieplats eller reservplats på Specialpedagogprogrammet behöver du inte svara ja. Mer information om detta hittar du på ditt antagningsbesked.

 • Mer information

  Sen anmälan för HT23
  Om sen anmälan blir aktuellt inför HT23 kommer detta anslås här efter ordinarie antagningsomgång är avslutad.

  Reservantagning för HT23
  Mer information om hur och när vi gör reservantagning hittar du här efter ordinarie antagningsomgång är avslutad.

  Tillgodoräknande
  Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper.

  Läs mer om:
  Tillgodoräknande.
   

  Webbregistrering
  Du måste registrera dig för att behålla din utbildningsplats.
  Läs mer om webbregistrering på utbildningens inledande kurssida

  Svar för vanliga frågor (FAQ)
   

  Studera med funktionsnedsättning
  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.

  För mer information:
  Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta vår studievägledare som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör: speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare: studievagledare@specped.su.se

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida

  Hitta till oss