Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att undervisa i muntlig och skriftlig engelsk språkfärdighet

I den här helt nätbaserade kursen utvecklar du din förmåga att arbeta kommunikativt med engelsk grammatik och uttal när du undervisar i skolan. Kursen ges på engelska.

Elever samarbetar i skolan
Photo: Mostphotos

Kursen är för dig som undervisar i engelska som främmande språk eller andraspråk, och alltså inte för dig som undervisar i engelska som modersmål.

Du får möjlighet att förbättra ditt eget uttal och din grammatik, men kursen fokuserar på hur man undervisar inom Communicative Language Teaching.

Du kommer att bli medveten om vanliga "problemområden" i engelska. Vi arbetar systematiskt med engelsk grammatik och uttal och du lär dig hur du kan presentera detta för elever i olika åldrar.

Du måste ha en dator med internetuppkoppling och webbkamera samt ett headset med mikrofon för att kunna delta i kursen.

  • Kursen vänder sig främst till dig som är verksam lärare, men den ger inte undervisningsbehörighet i engelska.
  • Du som är lärarstudent är välkommen att anmäla dig till sommarkursen för att du är intresserad och vill lära dig mer, men du kan inte tillgodoräkna dig den som en del av ditt lärarprogram.

Information till antagna på sommarkursen 2022

Innan sommarterminen startar behöver du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig på din kurs.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig.
Webbregistreringen är öppen 16-22 maj.

1. Aktivera ditt universitetskonto

2. Registrera dig i Ladok för studenter

När du har registrerat dig får du tillgång till din kursplats i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto:

Logga in i Athena