Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III, Grundlärarprogrammet inriktning mot förskoleklass och årskurserna 1-3

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens åttonde och sista termin.

Programsida med studiegång

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium. Kursen fokuserar på att studenten ska planera, leda och utvärdera undervisning i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen samt naturorienterande ämnen och teknik.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor och skolor.