Genus i vård, hälsa och lärande, 7,5 hp

Om kursen

I den här kursen ges en introduktion av vad begreppet genus står för och vilken betydelse genus har på både ett individ och samhälleligt plan. Speciellt riktas fokus mot hur genus formas och har betydelse inom vård/omsorg och lärandesituationer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen