Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genus i vård, hälsa och lärande

  • 7,5 hp

I den här kursen ges en introduktion av vad begreppet genus står för och vilken betydelse genus har på både ett individ och samhälleligt plan. Speciellt riktas fokus mot hur genus formas och har betydelse inom vård/omsorg och lärandesituationer.

Kursen läses på halvfart på distans med campusförlagda kursträffar. Observera att dessa inte är obligatoriska, kursen går att läsa helt på distans.