Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Genus i vård, hälsa och lärande

I den här kursen ges en introduktion av vad begreppet genus står för och vilken betydelse genus har på både ett individ och samhälleligt plan. Speciellt riktas fokus mot hur genus formas och har betydelse inom vård/omsorg och lärandesituationer.

I den här kursen ges en introduktion av vad begreppet genus står för och vilken betydelse genus har på både ett individ och samhälleligt plan. Speciellt riktas fokus mot hur genus formas och har betydelse inom vård/omsorg och lärandesituationer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.