Tolkseminariet: INSTÄLLT (Aleksandra Adler: Kognitiv belastning i dialogtolkning )

Webbinarium

Datum: onsdag 21 februari 2024

Tid: 16.00 – 17.00

Plats: Inställt

INSTÄLLT p.g.a. sjukdom. Tolkseminariet vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI). (Kognitiv belastning i dialogtolkning. Tolkerfarenhet och språkriktning. Aleksandra Adler, fil.dr i Översättningsvetenskap vid TÖI. Teckenspråkstolk har bokats till seminariet.)

Är du intresserad av att veta vad den senaste forskningen säger om kognitiv belastning på hjärnan i samband med dialogtolkning? Undrar du hur tolkerfarenhet och språkriktning påverkar belastningen? Eller är du nyfiken på vilka vetenskapliga metoder man kan använda för att undersöka de här spännande frågorna? Detta kan du höra mer om på vårterminens första Tolkseminarium där Aleksandra Adler, vår nyaste doktor i Översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning, presenterar delar av sin doktorsavhandling.

Aleksandra Adler

Om Aleksandras avhandling: Kognitiv belastning i dialogtolkning

Om Tolkseminariet