Två forskare vid TÖI beviljas "time grants" från SUBIC

Aleksandra Adler and Laura Babcock vid Tolk- och översättarinstitutet är två av fyra forskare som beviljas tidsanslag (time grants) från Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC). Anslaget ger dem kostnadsfri tillgång till önskad metodplattform samt tekniskt stöd i labbet.

Läs mer på den engelska sidan:

Two researchers at TÖI awarded SUBIC time grant

MRI och datorskärm med scannad hjärna
MRI-skanning hos SUBIC. Foto: Lena Katarina Johansson.