Att läsa barns bilder - ny bok av Karin Aronsson

Forskning om barns egna perspektiv har länge haft en språklig slagsida som innebär att fokus har legat på vad barn säger i ord. I den här boken vidgas begreppet barnperspektiv till att också handla om vad barn berättar genom bildval och bildskapande.

Karin Aronsson, gästprofessor BUV. Fotograf: Sören Andersson, Stockholms universitet.

Karin Aronsson, professor på BUV, anlägger här ett barnperspektiv genom att lyfta fram visuell kultur och dialogicitet i barns tidiga liv. Hur bilder redan från de allra första bilderna speglar andra bilder. Men hur det samtidigt finns utrymme för barns agens och poetiska metoder (Bachelard).

Boken är uppbyggd kring analys av ett 60-tal bilder och är tänkt som kursbok, men också som en bok för andra som vill låta sig utmanas av barns bildskapande.

Att läsa barns bilder av Karin Aronsson, Studentlitteratur 2022.

Bokens bildanalyser och rika bildmaterial låter oss följa barnets blick inför upplevelser i olika livsfaser. Olika sätt att leka, skriva och måla visar oss vad som är vackert, fascinerande eller humoristiskt för barnen själva.

Läs mer om Att läsa barns bilder.