Stockholms universitet

Arbets- och organisationspsykologin studerar individers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter, reaktioner och handlingar i förhållande till arbetets innehåll och organisering, individuella förutsättningar samt de sätt på vilka individerna ingår i och/eller interagerar med grupper och organisationer.

I studier ingår betydelsen av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorers betydelse dels för motivation och prestation, dels för yrkesmässig utveckling, hälsa och välbefinnande. Vidare studeras samspel mellan individ, grupp och organisation under olika organisatoriska betingelser inklusive organisationers och individers ömsesidiga val och preferenser. I avgränsningen mot andra "arbetsvetenskaper" är individperspektivet särskilt utmärkande för arbets- och organisationspsykologin.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Relaterat forskningsämne

Psykologi
Person vid skrivbord med dator, mobil, anteckningsbok och lattemugg. Foto: Firmbee från Pixabay.
På denna sida

Forskare

Magnus Sverke

Professor i psykologi, särskilt arbets- och organisationspsykologi

Psykologiska institutionen
Magnus Sverke Foto: Datorenheten/HD

Petra Lindfors

Professor

Psykologiska institutionen
Petra Lindfors at desk in office at Stockholm University, Department of Psychology

Sophie Charlotte Albrecht

Gäst

Psykologiska institutionen
SophieAlbrecht_StressResearchInstitute

Gunnar Aronsson

Professor emeritus

Psykologiska institutionen

Louise Bergman

Doktorand

Psykologiska institutionen
Louise

Claudia Bernhard-Oettel

Professor, biträdande studierektor

Psykologiska institutionen
Claudia Bernhard-Oettel Foto: Psykologiska institutionen/HD

Anders Eriksson

Doktorand

Psykologiska institutionen

Helena Falkenberg

Universitetslektor, forskare

Psykologiska institutionen
Fil dr Helena Falkenberg

Rebecca Fältén

Doktorand

Psykologiska institutionen
Rebecca Bengtsson. Foto: Mattias Nording

Johnny Hellgren

Universitetslektor, docent

Psykologiska institutionen
Johnny Hellgren. Foto: Niklas Björling

Sara Henryson Eidvall

Timlärare

Psykologiska institutionen
Sara Henrysson Eidvall

Rebecka Holmgren

Doktorand

Psykologiska institutionen
RebeckaHolmgren

Annika Härenstam

Forskare

Psykologiska institutionen
Annika Härenstam Foto: Psykologiska institutionen/HD

Gunn Johansson

Professor emerita

Psykologiska institutionen

Yannick Klein

Doktorand

Psykologiska institutionen
yk

Constanze Leineweber

Universitetslektor, forskare, docent

Psykologiska institutionen
 Constanze Leineweber

Sofia Malmrud

Doktorand

Psykologiska institutionen
Sofia Malmrud Foto: Psykologiska institutionen/HD

Christine Bergljottsdotter

Universitetslektor, docent

Psykologiska institutionen
Christine Bergljottsdotter

Franziska Müller

Doktorand

Psykologiska institutionen
Franziska

Alexander Nordgren Selar

Gäst

Psykologiska institutionen
Alexander Nordgren Selar Foto: Psykologiska institutionen/HD

Jacobus Pienaar

Universitetslektor, docent

Psykologiska institutionen
Jacobus Pienaar Foto: Psykologiska institutionen/HD

Jonas Rafi

Forskare

Psykologiska institutionen
jonas_rafi

Carolina Anna Elisa Sconfienza

Doktorand

Psykologiska institutionen

Anders Sjöberg

Universitetslektor, docent

Psykologiska institutionen

Marta Sousa-Ribeiro Larsson

Gäst

Psykologiska institutionen
Marta Sousa-Ribeiro Larsson Foto: Psykologiska institutionen/HD

Johanna Stengård

Forskare

Psykologiska institutionen

Philip Ström

Doktorand

Psykologiska institutionen
Philip Ström Foto: Psykologiska institutionen/HD

Kristina Sundqvist

Forskare

Psykologiska institutionen
Bild från Jessica

Anna Sofia Tanimoto

Doktorand

Psykologiska institutionen
Anna Sofia Tanimoto

Ingemar Torbiörn

Professor emeritus

Psykologiska institutionen

Gunnela Westlander

Professor emerita

Psykologiska institutionen

Forskningsprojekt

Utbildningar

Nedanstående kurser ligger helt eller delvis inom området arbets- och organisationspsykologi.

Observera behörighetskrav för respektive kurs. För att kunna läsa programkurser krävs i regel att du är antagen till utbildningsprogrammet till exempel.

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation och Masterprogram i personal, arbete och organisation, är samarbeten mellan flera olika institutioner, med Institutionen för pedagogik och didaktik som värdinstitution. I dessa ingår flera kurser inom ämnesområdet.

Personal, arbete och organisation

Forskarutbildning

För information om att läsa på forskarutbildningen i psykologi samt hitta kurser inom ämnet arbets- och organisationspsykologi som ges på forskarutbildningen, se Våra utbildningar.

Ett tiotal doktorander studerar ämnet vid Psykologiska institutionen, vilket brukar leda till en eller ett par doktorsavhandlingar varje år.

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskningen i ämnet vid Stockholms universitet görs huvudsakligen inom Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi på Psykologiska institutionen.

Psykologiska institutionen Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi