Stockholms universitet logo, länk till startsida

Blåstång i fullmånens sken - När startar blåstångens förökning hos dig i år?

UPPGIFT 3. När startar blåstångens förökning hos dig i år? Det varmare klimatet gör att vitsippor och gullvivor startar sin blomning allt tidigare på våren. Men hur är det i Östersjöns kustvatten? Påverkas blåstångens mognadsprocess av att det blir mildare vintrar och tidigare vårar, precis som på land? Vi behöver din hjälp med att undersöka när blåstången blir mogen och börjar släppa ut sina ägg och spermier i vattenmassan. I år startar studien av blåstångens mognad i Östersjön redan i slutet av mars/början av april!

Både mogna och lite uppblåsta förökningstoppar tillsammans med några flytblåsor som håller blåstångsplantorna uppe i vattenmassan. Flytblåsorna syns i i mitten på fotografiet. Flytblåsor sitter parvis och är släta och har inte en knottrig yta som förökningstopparna har. De börjar tillväxa när vattnet hunnit bli ca 8 – 10 grader. Flytblåsorna bidrar till att hålla plantan upprätt i vattenmassan och är fyllda med syre som plantan producerat. Foto: Nils Kautsky
 

Blåstångens livscykel

Blåstången har hon- och hanplantor. De knottriga förökningstopparna, receptaklerna, sitter i toppen på grenarna. Förökningstopparna anläggs i november och sväller upp under våren. De brukar vara mogna, klara att släppa ut sina ägg och spermier, när temperaturen i vattnet är runt 15 grader varmt, men kanske kan det ske redan vid 10 - 13 grader.

 

Vi startar extra tidigt i år och nu behövs många entusiaster som kan tänka sig att ta sig ut till stranden och blåstången redan strax efter vårdagjämningen den 20 mars, när natten och dagen är lika långa. Då tror vi att deltagarna kommer hitta omogen blåstång. Dessa rapporter behövs för att kunna följa tångens mognad och se vid vilken tid den börjar mogna. Sker det kring fullmånen 6 april, eller fullmånen den 5 maj, 4 juni eller först kring den 3 juli? Vi hoppas få veta mognadstiden från södra Östersjön till norra Bottenhavet för att kunna mäta eventuella skillnader som sker till följd av ett varmare klimat.

Orsaken till att Algforskarsommar startar tidigare i år är att resultaten från 2022 visade att blåstången blir mogen mycket tidigare i Östersjön än vad vi tidigare antagit. Rapporterna visade att förökningstoppar var mogna redan vid fullmånen den 16 maj i södra Östersjön och vattentemperaturen var bara runt 10 - 13 grader. Vi fick inte in några rapporter om omogna förökningstoppar. Så de kanske redan var mogna vid fullmånen den 17 april 2022, en månad tidigare?

Om du är någonstans vid kusten i Bottenhavet, från Öregrund till Höga Kusten, kan du även undersöka smaltång på samma sätt. Vi är mycket intresserade av att få reda på hur mognadstiden ser ut också för smaltången.

Nu vill vi få kontakt med dig som kan vistas vid en strand med blåstång och som skulle kunna tänka dig att göra en undersökning av förökningstopparnas mognad och mäta temperaturen i vattnet under ett antal veckor på våren.

Så här ser förökningstopparna på blåstången ut innan de har mognat.
 

Man ser om blåstången är mogen genom att lägga snitt på förökningstoppar och se om det går att bedöma ifall det är en honplanta eller en hanplanta. Om det går att bedöma så är tången mogen. Om det inte går att bedöma så har tångplantan inte mognat ännu.

Hur skiljer sig förökningstoppen hos en honplanta med äggsamling (oogon) från en hanplanta med spermiesamling (anteridier)?

Det är lättast att känna igen en honplanta när den är mogen, för då syns de mörkt olivgröna äggsamlingarna tydligt. (Se bild på snittet av förökningstoppen, nedan.)

Honplanta med oogon.

Riktigt mogna hanplantor är också lätt att känna igen genom den orangea färgen som spermiesamlingarna får (Se bild nedan).

Hanplanta med anteridier.

Omogna förökningstoppar är svåra att bestämma och ska klassificeras som Går inte att bedöma. (Se bild nedan). 

Osäker - Går inte att bedöma – omgona toppar.

Tänk på att även information om att plantorna inte går att bedöma är viktig för oss! Då får vi veta att plantorna inte är färdiga att föröka sig ännu på den plats där du undersöker dem. Dina rapporter hjälper oss att få kunskap om när blåstången mognar och förökar sig utmed Östersjökusten från norr till söder.

 
Han- och honplanta, snitt av förökningstoppar. Till vänster en mogen hanplanta och till höger en mogen honplanta.

Uppgiften är att plocka grenar från 5 – 6 olika plantor och snitta förökningstoppar. Vi vill få in både rapporter om att de inte är mogna, då syns knappt några anlag till spermiesamlingar (antherider) eller äggsamlingar (oogon), och såklart rapporter om när de är mogna.

Prover samlas in var 14e dag, vid eller några dagar före full- och nymåne, utifrån när det fungerar bäst för dig. Till exempel görs den första undersökningen inför eller vid fullmånen 6 april. Den sista undersökningsdagen i perioden är fullmånen den 3 juli. Undersökningen avslutas när blåstången är tydligt mogen vid någon av de fullmånar/nymånar som inträffar under dessa 14 veckor. Samtidigt som insamlingen av blåstångsgrenar mäter du även temperaturen i vattnet.

 
Förökningstopp av blåstång, i lupp.

Utrustning

Termometer, handhållen lupp, rakblad eller skalpell en riktigt skarp kniv fungerar också, ett vitt plastlock eller petriskål, och kamera.

Till utrustningen hör också ett provtagningsprotokoll där du kan fylla i dina resultat: Algforskarsommar 2023 Provtagningsprotokoll med datum för provtagning (129 Kb)

Provtagning

1. Insamlingen av förökningstoppar görs ett par dagar före, eller precis på, fullmånedagen.
2. Plocka grenar med några förökningstoppar från 5-6 olika plantor. Detta för att vara säker på att få med någon honplanta, eftersom graden av mognad är lättast att bestämma hos dem. De bästa topparna är de som är platta och lite hårda, inte de uppblåsta.
3. Snitta minst en förökningstopp från varje planta. Skär så tunt du kan. Lägg snitten på ett vitt plastlock eller en petriskål med en droppe vatten på.
4. Undersök under lupp och bedöm om tången är mogen eller omogen, se bilder ovan.
5. Ta temperaturen på vattnet. Notera att vi vill få in temperaturdata från varje mätning, även när tången inte är mogen.

Att lägga snitt på en förökningstopp.
Figur över snitt av blåstång. Honplanta överst och hanplanta underst. Foto: Ellen Schagerström.

Rapportering av resultat

Ange datum och tidpunkt när tången samlades in och hur varmt det var i vattnet.
Ange platsen: koordinater (format 59.750055, 19.077758) eller namnet på ön/platsen och kommunen.
Skicka foton på de snitt av förökningstoppar du gjort och din bestämning (stadium och kön) till e-postadress: algforskarsommar@su.se.

De bilder du skickar kan komma att användas i vår forskningskommunikation.

Ladda ner uppgiften som PDF: Algforskarsommar - Blåstång i fullmånens sken (1090 Kb)

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få och svarar självklart på frågor!

 

Bakgrund till studien

För att blåstång skall lyckas med sin förökning behöver salthalten vara minst 4 promille. Salthalten minskar successivt från Öresund in i Egentliga Östersjön och utbredningsgränsen finns vid Järnäs, i Bottenhavet. Även vattentemperaturen förändras från söder till norr utmed kusten. Men hur temperaturgradienten förändras och vad den innebär för utveckling och mognad har inte alls undersöks lika mycket som effekter av salthalt på förökningen hos blåstång. Vattnets temperatur påverkar viktiga fysiologiska processer som respiration, produktion, tillväxt och mognad hos blåstången.

Förökningstoppar hos blåstång, Fucus vesiculosus anläggs under senhösten och övervintrar som knoppanlag, precis som hos växter på land. När ljuset kommer tillbaka på våren ökar temperaturen i vattnet långsamt. Vid vårdagjämningen den 20 mars har ytvattnet bara hunnit bli 1-2 plusgrader. Hur snabbt processen sen kommer att gå från att anlagen bildats i november till en mogen förökningstopp på våren beror på hur fort vattnet värms upp.

I tidigare studier under perioden 1992 – 1994 blev blåstångens förökningstoppar mogna vid fullmånen i slutet av maj - början av juni i Trosa skärgård söder om Stockholm. Och stora utsläpp av ägg och spermier fortsatte ofta fram till fullmånen runt midsommar. Vid Drivören, Kronörens naturreservat nära Umeå i Bottenhavet, blev tången mogen först vid fullmånen i mitten på juli, nästan en och en halv månad senare.

Det fanns tydliga skillnader i vattentemperaturen mellan de två områdena. I Bottenhavet var variationen i temperatur stor och det kunde plötsligt bli mycket kallt när djupvatten kom upp till ytan. På lokalerna vid fältstationen Askölaboratoriet, söder om Stockholm värmdes vattnet upp snabbare och temperaturen varierade mindre. Från slutet maj till mitten juni låg temperaturen ofta på runt 15 grader. Klart badbart!

Blåstång med flytblåsor. Foto: Lena Kautsky

I år är det fullmåne den 6 april, 5 maj, 4 juni och 3 juli och såklart nymånar däremellan. Från Algforskarsommar hoppas vi på att Du kan tänka dig att gå ner till stranden redan vid vårdagjämningen och sedan runt fullmånen den 6 april och därefter upprepa undersökningen och rapportera resultaten tills att Du hittar mogna förökningstoppar. Det enda som behövs är att ta upp några grenar med förökningstoppar, snitta och se om de är mogna – det behövs inget bad på den tidiga våren, för det kommer att vara kallt i vattnet.

 

Instruktionsfilm: När startar blåstångens förökning hos dig?

 

 

 

Kontakt

Professor emeritus Lena Kautsky, lena.kautsky@su.se

Kommunikatör Jenny Rosen, jenny.rosen@su.se