Stockholms universitet logo, länk till startsida

Prefekter och föreståndare

Nedan finns en förteckning över Naturvetenskapliga områdets prefekter och föreståndare. Efter institutionsnamnet står institutionsnumret. Listan gäller från och med 1 aug 2022.

 

Institutionen för astronomi, 401

Prefekt: Garrelt Mellema
Stf prefekt: Jesper Sollerman
E-post: prefekt@astro.su.se

Institutionen för astronomi

Fysikum, 402

Prefekt: Jan Conrad 
Stf prefekt: Per-Erik Tegnér
E-post: prefekt@fysik.su.se

Fysikum

Matematiska institutionen, 403

Prefekt: Joanna Tyrcha 
Stf prefekt: Jonas Bergström
E-post: prefekt@math.su.se

Matematiska institutionen

Meteorologiska institutionen, 404

Prefekt: Rodrigo Caballero
Stf prefekt: Johan Nilsson
E-post: prefekten@misu.su.se

Meteorologiska institutionen

 

Institutionen för biokemi och biofysik, 431

Prefekt: Martin Högbom
Stf prefekt: Christian Broberger
E-post: prefekt@dbb.su.se

Institutionen för biokemi och biofysik

Institutionen för material- och miljökemi, 432

Prefekt: Niklas Hedin   
Stf prefekt: Ulrika Nilsson
E-post: prefekt@mmk.su.se

Institutionen för material- och miljökemi

Institutionen för organisk kemi, 433

Prefekt: Kálman Szabó 
Stf prefekt: Fahmi Himo
E-post: kalman.j.szabo@su.se

Institutionen för organisk kemi

 

Institutionen för biologisk grundutbildning, 460

Prefekt: Ann-Kristin Östlund-Farrants
Stf prefekt: Niklas Janz
E-post: prefekt.big@su.se

Institutionen för biologisk grundutbildning

Institutionen för ekologi, miljö och botanik, 473

Prefekt: Kristoffer Hylander
Stf prefekt: Clare Bradshaw
E-post: prefekt.emb@su.se

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, 465

Prefekt: Neus Visa
Stf prefekt: Mattias Mannervik
E-post: prefekt.mbw@su.se

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Zoologiska institutionen, 468

Prefekt: Bengt Karlsson 
Stf prefekt: Linda Laikre
E-post: prefekt@zoologi.su.se

Zoologiska institutionen

 

Institutionen för naturgeografi, 463

Prefekt: Sara Cousins
Stf prefekt: Stefan Wastegård
E-post: prefekt@natgeo.su.se

Institutionen för naturgeografi

Institutionen för geologiska vetenskaper, 464

Prefekt: Carl-Magnus Mörth
Stf prefekt: Helen Coxall
E-post: prefekt@geo.su.se

Institutionen för geologiska vetenskaper

Institutionen för miljövetenskap, 485

Prefekt: Magnus Breitholtz 
Stf prefekt: Anna Sobek 
E-post: prefekt@aces.su.se

Institutionen för miljövetenskap, 485

 

Bergianska botaniska trädgården, 483

Föreståndare: Gunvor Larsson
E-post: gunvor@bergianska.se

Bergianska botaniska trädgården

Östersjöcentrum, 484

Föreståndare: Tina Elfwing
Stf föreståndare: Christoph Humborg
E-post: tina.elfwing@su.se

Östersjöcentrum

Stockholm Resilience Centre (SRC), 481 

Föreståndare: Line Gordon 
Stf föreståndare: Victor Galaz
E-post: src-forestandare@su.se

Stockholm Resilience Centre

Nordic Institute for Theoretical Physics (NORDITA)

Föreståndare: Niels Obers
E-post: niels.obers@su.se

Nordic Institute for Theoretical Physics (NORDITA)