Här hittar du elevlösningar från uppgifter ur boken ”Bedömning i matematik – i lärandets och undervisningens tjänst”. Under varje uppgift finns en pdf med elevlösningarna.

 

Elevlösningar_Klippta kvadrater (2516 Kb)

 

Elevlösningar_Kristers ekvation (644 Kb)

 

Elevlösningar_Arean av en sammansatt figur (818 Kb)

 

Elevlösningar_Repet (1116 Kb)

 

Elevlösningar_Fotbollskort (813 Kb)

 

Elevlösningar_Rektangeln (1111 Kb)

 

Elevlösningar_Akvarium (3214 Kb)

 

Elevlösningar_Marias glassar (1282 Kb)

 

Elevlösningar_5 kvadrater (739 Kb)

 

Elevlösningar_Mattan (2646 Kb)

 

Elevlösningar_Figurer (3452 Kb)

 

Elevlösningar_Mattan och Figurer (3767 Kb)