Resultatinsamling

För att utvärdera och utveckla de nationella proven behöver vi få veta hur eleverna presterar på proven och hur lärarna tycker att de fungerar. I resultatinsamlingen rapporterar du resultat och svarar på lärarenkäten.

Resultatinsamling

För att kunna utvärdera och utveckla de nationella proven behöver vi dels få veta hur eleverna presterar på proven, dels hur du som lärare tycker att proven fungerar. I resultatinsamlingen rapporterar du in elevresultat på uppgiftsnivå och svarar på några frågor kring provet. Resultat rapporteras för dina eventuella urvalselever, dvs om du har elever födda ett visst datum. Vilka datum som gäller för respektive årskurs framgår av lärarinformationen som skickas med materialet. Lärarenkäten vill vi att du svarar på även om du inte har några urvalselever att rapportera resultat för.

Insamling årskurs 3

Insamling årskurs 6

Insamling årskurs 9

Insamling kurs 1 och komvux

 

Frågor om inrapporteringen av provresultat kan ställas till:
insamling.prim@su.se

På denna sida