Editor: Ylva B Almquist (reports.publichealth@su.se)

ISSN: 2003-0142

Our reports

RRPHS 2020:1
Eva Samuelsson & David Forsström
"Utbud av stöd och behandling för spelproblem. Uppföljning av förtydligat ansvar i lagstiftningen"
Download

RRPHS 2019:2
Ylva B Almquist, Signild Kvart & Lars Brännström
"A practical guide to quantitative methods with SPSS"
Download

RRPHS 2019:1
Jessica Storbjörk, Erik Antonsson & Kerstin Stenius
"The Swedish Addiction Treatment System: Government, Steering and Organisation. Technical Report"
Download

RRPHS 2018:3 
Jannike Kjellström & Gabriella Olsson
"Psykisk ohälsa bland unga. Betydelsen av skolors sociodemografiska egenskaper och arbetsmiljö."
Download

RRPHS 2018:2
Jannike Kjellström, Isabelle Holmin von Saenger, Emelie Löfgren Jarl & Bitte Modin
"Technical report for the Teacher Survey with linkage to the Stockholm School Survey."
Download

RRPHS 2018:1
David Forsström & Eva Samuelsson
"Utbud av stöd och behandling för spelproblem. En studie om utmaningar inför förtydligat ansvar i lagstiftningen."
Download