Våra utbildningar

Socialantropologiska institutionen erbjuder utbildningar på tre nivåer, som leder till olika examina.

Sök bland våra utbildningar

Bild på studerande vid laptops
Fotograf: Victor Gårdsäter

Vi har två kandidatprogram (180 hp), fristående kurser och en masterutbildning (120 hp). Vi erbjuder även utbildning på forskarnivå som normalt kräver fyra år för heltidsstuderande (240 högskolepoäng). Läs mer om våra utbildningar nedan. 

 

Socialantropologi

Vad innebär det att vara människa idag? Vilken betydelse har kulturella skillnader i vår globaliserande värld? Och varför är samhällen så olika? Om dessa frågor intresserar dig ska du välja Kandidatprogrammet i Socialantropologi!

Kandidatprogrammet i socialantropologi (180 hp) innebär tre års helttidsstudier. Studierna på grundnivå är de viktigaste byggstenarna i utbildningen. Här lär du dig ämnets terminologi och begrepp, får insikt i antropologisk metod och synsätt, och du lär dig att ”tänka som en antropolog”.

Mer om ämnet
 

Masterutbildningen i socialantropologi (120 hp) erbjuder en fördjupning i socialantropologi som ger en solid grund för arbetslivet och vidare forskning. 

Mer om ämnet

 

 

Global utveckling

Är du intresserad av globala utvecklingsfrågor som demokrati, fattigdomsbekämpning, säkerhet och miljö- och klimatförändringar? Vill du arbeta utomlands eller med internationella frågor i Sverige? Då är ämnet Global utveckling någonting för dig!

Kandidatprogrammet i Global utveckling (180 hp) innebär tre års helttidsstudier. När du läser Global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Ämnet tar upp centrala frågor i pågående debatter utifrån kunskaper och forskningsrön inom olika samhällsvetenskapliga ämnesområden. 

Kandidatprogrammet i Global utveckling är ett samarbete mellan fyra institutioner:

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Kulturgeografiska institutionen

Socialantropologiska institutionen (samordnande funktion)

Statsvetenskapliga institutionen

Mer om ämnet:

Breddningsår

Global Arena

Masterbehörighet

Praktik

Studera utomlands

Alumninätverk Global utveckling

 

Mer om ämnet

 

Fristående kurser

Socialantropologiska institutionen erbjuder även några helt fristående kurser på grundnivå utifrån ett visst tema eller en region.

 

Forskarnivå

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Utbildningen är både spännande och krävande, den ger ett stort utrymme för doktorandens egna teoretiska och regionala intresse.

Doktorandplatser erbjuds de läsår då finansiering av dessa är möjlig. Tjänsterna annonseras vanligtvis i början på kalenderåret med deadline för ansökan i mars månad och utbildningsstart i september. Samtliga lediga doktorandtjänster vid SU annonseras här.


Utbildningen på forskarnivå i socialantropologi avses normalt kräva fyra år för heltidsstuderande (240 högskolepoäng). Doktoranden kan komma att ombes utföra administrativt arbete och/eller undervisa på institutionen motsvarande maximalt 20 procent av kontraktstiden. Sådana arbetsuppgifter kompenseras genom att ett femte år adderas till doktorandprogrammet. 


Utbildningen består av en kursdel och en avhandlingsdel. Kursdelen omfattar 75 högskolepoäng. Arbetet med avhandlingen beräknas ta 5,5 terminer vid heltidsstudier. Av denna tid bör 2 terminer ägnas åt fältförberedelser och materialinsamling. Studierna inleds med två terminers läskurser. 60 hp inom kursdelen bör vara avklarade innan fältarbete inleds. Inhämtandet av enstaka kursavsnitt, dock ej metod, kan senareläggas i samråd med handledaren. Kursen Fältrapport (15 hp) är nära knuten till fältarbetet och avklaras då materialinsamlingen är avslutad. Utbildningstidens senare del ägnas i främsta rummet åt avhandlingsarbetet.
 

Allmän studieplan forskarutbildning

 

 

Riktlinjer för utbildning

Här nedan finner du mallar avseende utbildning på forskarnivå.

ISP-formulär (1675 Kb)

ISP-formulär uppföljning (1313 Kb)

Anvisningar och kommentarer till ISP-formulär (177 Kb)

Sök bland våra utbildningar