Media och förändring i Mellanöstern, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar Mellanöstern och Nordafrikas medielandskap samt teorier och metoder inom medieforskning allmänt och gentemot Mellanöstern och Nordafrika specifikt. Kursen behandlar även den historiska utvecklingen av olika medier i regionen liksom den nuvarande situationen. Kursen ger således studenten både verktyg för att utföra en medievetenskaplig analys, och kunskap om medielandskapet i Mellanöstern och Nordafrika.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen