Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Hundens evolution, genetik och beteende, orienteringskurs

Lär dig mer om hundens biologi.

Kursens behandlar grundläggande och modern kunskap om hundens evolution och domesticering, hundens genetiska konstitution, genetiska aspekter på modern hundavel, samt hundens beteende karakteriserad genom modern etologisk forskning. Den omfattar en serie föreläsningar där flera ledande experter inom modern hundforskning medverkar. Kursen ges en kväll i veckan under hösten.

 • Kursupplägg

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten 1) kunna redogöra för delar av det nuvarande kunskapsläget gällande hundens domesticeringsprocess och evolutionära samröre med andra hunddjur, samt de vilda hunddjurens ekologi och bevarandebiologiskastatus, 2) visa en viss insikt i grundläggande genetiska begrepp och processer som är av betydelse i samband medmodern avel av hund 3) kunna beräkna inavelsgrad, "mean kinship" och förlust av "founderbidrag" ur enklare stamtavlor, samt ha förståelse för sådana beräkningars användning inom hundaveln 4) kunna redovisa vissa teoretiska grundkunskaper rörande etologi och inlärning hos hund samt 5) kunna visa en viss inblick i modern etologisk forskning rörande hund.

  Examination

  För att få godkänt på kursen, erhålla registrerade kurspoäng, samt få ett intyg på
  kursdeltagande krävs följande:

  1. Närvaro på minst 75 procent av föreläsningarna (närvaro minst 10
     föreläsningskvällar).

  2. Godkänt resultat på ett skriftligt prov.

  OBS! Närvaro kommer att kontrolleras. Se till att ditt för och efternamn syns i Zoom. Vid campusföreläsningar cirkuleras en närvarolista som du själv ansvarar för att skriva i. För att ha chans till ett högre betyg än E krävs deltagande i den avslutande skriftliga examinationen. Den avslutande skrivningen är frivillig.

  Examinator

  Linda Laikre

  E-mail: linda.laikre@popgen@su.se

  Tel: +46 8 16 4283

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ingen obligatorisk kurslitteratur.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå