Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik, 6 hp

Om kursen

Kursen behandlar den mellansvenska moss- och lavfloran. Studenterna tränas i fält-och labidentifiering. Undervisningen består av föreläsningar, exkursioner, bestämningsarbete, samt en inventeringsuppgift. Kursen ingår i kandidatprogrammet i biogeovetenskap, men kan även läsas som fristående kurs i mån av plats. Kursen ges augusti - september.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen