Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik

 • 6 hp

Kursen behandlar den mellansvenska moss- och lavfloran.

Studenterna tränas i att utan hjälpmedel identifiera de vanligaste arterna samt att med hjälp av bestämningslitteratur identifiera övriga moss- och lavarter i den svenska floran. Kursen ingår i kandidatprogrammet i biogeovetenskap, men kan även läsas som fristående kurs i mån av plats. Kursen ges augusti - september.

På grund av den rådande situationen finns för närvarande en viss osäkerhet inför kursens upplägg. Information om detta kommer så snart det är möjligt.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, exkursioner, gruppundervisning, bestämningsövningar, muntliga och/eller skriftliga gruppuppgifter med redovisningar. Deltagande i gruppundervisning, bestämningsövningar, muntliga redovisningar samt exkursioner och därmed integrerad gruppundervisning är obligatoriskt.

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten: 1) kunna utan hjälpmedel bestämma de vanligaste moss- och lavarterna i den mellansvenska floran 2) kunna bestämma svenska mossor och lavar med hjälp av bestämningslitteratur 3) visa förmåga att hitta och samla in organismer i fält samt preparera dem för beskrivande
  undersökningar och 4) kunna tillämpa sina kunskaper och utföra en enkel inventering.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga och/eller muntliga prov.

  Examinator

  Per-Ola Karis

  E-mail: per-ola.karis@su.se

  Tel: +46 8 16 3768

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Hallingbäck, T. Mossor – en fältguide. Naturcentrum AB 2016. ISBN 9789185221301.

  Moberg, R. & Hultengren, S. Lavar – en fältguide. Naturcentrum AB 2016. ISBN 9789185221318.

  Medtag handlupp 15x förstoring.

  Bestämningsnyckel till alla busk- och bladlavssläkten kommer att delas ut.

 • Kontakt

  Kansliet

  info.big@su.se
  För mer kontaktuppgifter och information se kansliet.

  Studievägledare

  Lisa Weingartner, elisabet.weingartner@su.se

  För mer kontaktuppgifter och information se studievägledning.