Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik

Kursen behandlar den mellansvenska moss- och lavfloran.

Studenterna tränas i att utan hjälpmedel identifiera de vanligaste arterna samt att med hjälp av bestämningslitteratur identifiera övriga moss- och lavarter i den svenska floran.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, exkursioner, gruppundervisning, bestämningsövningar, muntliga och/eller skriftliga gruppuppgifter med redovisningar. Deltagande i gruppundervisning, bestämningsövningar, muntliga redovisningar samt exkursioner och därmed integrerad gruppundervisning är obligatoriskt.

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga och/eller muntliga prov.

  Examinator

  Kristoffer Hylander
  E-post: kristoffer.hylander@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Hallingbäck, T. Mossor – en fältguide. Naturcentrum AB 2016. ISBN 9789185221301.

  Moberg, R. & Holmåsen, I. Lavar – en fältguide. Naturcentrum AB 2016. ISBN 9789185221318. OBS! Denna bok är slut på förlag och kan vara svår att få tag på, vi rekommenderar därför att du letar efter begagnade böcker, personer du kan låna av etc. Och att du börjar leta efter boken snarast du vet att du ska gå kursen.

  Medtag handlupp 15x förstoring.

  Bestämningsnyckel till alla busk- och bladlavssläkten kommer att delas ut.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledare grundnivå