Faunistik, 5 hp

Om kursen

Kursen behandlar de viktigaste djurgrupperna i mellansverige. Du får lära dig att utan hjälpmedel identifiera ett antal av de vanligaste fåglarna och däggdjuren, samt att känna igen de större evertebratgrupperna. Dessutom får du med hjälp av bestämningslitteratur träna identifiering av både evertebrater och vertebrater. Kursen ingår i kandidatprogrammen i biologi, biogeovetenskap, marinbiologi och i ämneslärarprogrammet för blivande biologilärare, men kan i mån av plats också läsas som fristående kurs. Kursen ges i slutet av sommarterminen, i början av höstterminen vid 2 tillfällen samt i slutet av vårterminen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen