Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Faunistik

Kursen behandlar de viktigaste djurgrupperna i Mellansverige. Du får lära dig att utan hjälpmedel identifiera ett antal av de vanligaste arterna av fåglar, däggdjur, kräldjur, groddjur och fiskar samt att känna igen de större evertebratgrupperna. Dessutom får du med hjälp av bestämningslitteratur träna identifiering av både evertebrater och vertebrater.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till höstterminen 2023 på BIG! Öppna här, läs och hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv. Men det är viktigt att du bara registrerar dig på kurser du verkligen planerar att gå, annars tar du plats för någon annan.

Registreringsperioder hösten 2023

OBS! För att vi ska kunna ge alla studenter effektiv hjälp bör du innan registrering noga läsa informationen för antagna studenter på vår webb.

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 7e augusti och stänger söndagen ca en vecka innan kursstart (alla kurser tillfälligt stängt för registrering 18e augusti, kurser med start period B-D öppnar igen några dagar senare).
 • Praktik, forskningspraktik och examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen (se mer i informationen till antagna i länken ovan).

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition senast sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Du måste i så fall bekräfta att du vill ha platsen genom att delta på reservuppropet för respektive kurs. För praktik, forskningspraktik och examensarbete på avancerad nivå se mer information i länken till antagna ovan.

Läs mer om reservupprop

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kollage med olika djur från olika djurgrupper.
Bild: Cecilia Kullberg

Förutom kunskap om arter och djurgrupper ingår även inventeringsmetodik och fältövningar där vi provar på olika inventeringsmetoder.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, bestämningsövningar på lab, gruppuppgifter med redovisningar samt exkursioner. I kursen ingår fem dagars fältvistelse med övernattning på Tovetorps forskningsstation i Sörmland (kan ligga över helg).

  Förväntade studieresultat

  Du hittar de förväntade studieresultaten i kursplanen, se länk till höger på sidan.

  Examination

  Examinationen sker genom skriftliga prov.

  Examinator

  Cecilia Kullberg

  E-mail: cecilia.kullberg@zoologi.su.se

  Tel: +46 8 16 4713

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Sommaren 2023 (10:e juli – 28:e juli): i kursen ingår fem dagars fältvistelse med övernattning på Tovetorps forskningsstation i Sörmland under perioden 17 – 21 juli.

  Hösten 2023 (28:e aug – 15:e sept): i kursen ingår fem dagars fältvistelse med övernattning på Tovetorps forskningsstation i Sörmland under perioden 3 – 7 september alternativt 9 – 13 september (kursen delas i 2 grupper). Observera att dessa perioder delvis går under helger med kompensationsledigt i angränsande veckor.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Bestämningslitteratur finns på lab och kompendier kommer att delas ut på föreläsningarna. Vid eventuell online-undervisning kommer digitala resurser att finnas på Athena och bestämningsliteratur som finns tillgänglig online kommer att användas.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Tovetorp

  Inför fältvistelsen på Tovetorps fältstation i Södermanland: notera att en kostnad betalas för vistelsen (kost och logi). Den betalas innan fältvistelsen.

 • Kontakt