Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Faunistik

Kursen behandlar de viktigaste djurgrupperna i Mellansverige. Du får lära dig att utan hjälpmedel identifiera ett antal av de vanligaste arterna av fåglar, däggdjur, kräldjur, groddjur och fiskar samt att känna igen de större evertebratgrupperna. Dessutom får du med hjälp av bestämningslitteratur träna identifiering av både evertebrater och vertebrater.

Kollage med olika djur från olika djurgrupper.
Bild: Cecilia Kullberg

Förutom kunskap om arter och djurgrupper ingår även inventeringsmetodik och fältövningar där vi provar på olika inventeringsmetoder. Kursen ingår i kandidatprogrammen i biologi, biogeovetenskap, marinbiologi och i ämneslärarprogrammet för blivande biologilärare, men kan i mån av plats också läsas som fristående kurs. Kursen ges dels under sommarterminen och i början av höstterminen.

 • Kursupplägg

  Kursen går i två omgångar, under sommarterminen och i början av höstterminen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, bestämningsövningar på lab, gruppuppgifter med redovisningar samt exkursioner. I kursen ingår normalt fem dagars fältvistelse på Tovetorps forskningsstation i Sörmland, men under 2021 kommer vi pga. pandemin anpassa oss efter universitetets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera smittspridningen. Vi planerar därför för en vanlig kurs, men beroende på utvecklingen under våren kan vi behöva anpassa kursen. Detta kan i det mest allvarliga scenariot betyda att i stort sett all undervisning genomförs på distans där dator, läsplatta eller liknande med internetuppkoppling, mikrofon och högtalare behövs för att följa undervisningen (via Zoom-föreläsningar, digitala uppgifter på Athena (undervisningsplattformen) och eventuella fältvistelser i Stockholmsområdet).

  Förväntade studieresultat

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten 1) kunna bestämma de viktigare djurgrupperna i den mellansvenska faunan utan hjälpmedel 2) kunna bestämma svenska djur med bestämningslitteratur 3) visa förmåga att hitta och samla in organismer i fält samt preparera dem för beskrivande undersökningar och 4) kunna tillämpa sina kunskaper genom att utföra en enkel faunistisk inventering.

  Examination

  Examinationen sker genom skriftliga prov.

  Examinator

  Cecilia Kullberg

  E-mail: cecilia.kullberg@zoologi.su.se

  Tel: +46 8 16 4713

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Bestämningslitteratur finns på lab och kompendier kommer att delas ut på föreläsningarna. Vid eventuell online-undervisning kommer digitala resurser att finnas på Athena och bestämningsliteratur som finns tillgänglig online kommer att användas.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Tovetorp

  Inför fältvistelsen på Tovetorps fältstation i Södermanland: kostnad för vistelsen (kost och logi) är 650 kr, betalas in på pg. 5050-0206. Vid betalning, ange 4946017/460/3322 och ditt namn i meddelanderutan. Betalas innan fältvistelsen!

  Notera att Tovetorpsmomentet eventuellt kan ersättas med andra uppgifter i fält under 2021 beroende på pandemin, och i så fall behöver ingen betalning ske!

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning grundnivå