Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utvecklingsbiologi

Upptäck vad världsledande forskning har att säga om stamcellstillämpningar, genetisk teknik och utvecklingsgener i evolutionen av arter. Träffa våra erfarna lärare och aktiva forskare och lär dig genom praktiska laboratorationer och varierande undervisningsaktiviteter. Kursen förbereder dig för vidare studier inom många områden i biologi och biomedicin.

Chicken embryo and fruitfly embryos. Phot
Left: Chicken embryo at 6 days. Photo: Carolina Biological Supply Company. Right: Fruitfly embryos stained for expression of developmental genes. Photo: Haecker A, Qi D, Lilja T, Moussian B, Andrioli LP, Luschnig S, Mannervik, M.

Du lär dig hur en enda cell kan generera en organism med hundratals olika celltyper i den här kursen. När det befruktade ägget delar sig och genererar flera celler blir embryot mönstrat genom differentiellt genuttryck. När stamceller differentieras till specilaserade celltyper bildas funktionella vävnader och organ. Rollen för cell-cellsignalering i dessa processer kommer att betonas.

Vi kommer att diskutera hur embryot tar sin tredimensionella form i en process som kallas morfogenes. Du kommer också att lära dig hur evolutionen har påverkat utvecklingen och hur embryoutvecklingen har format evolutionen. Ett antal olika modellorganismer inklusive fruktflugor (Drosophila), grodor (Xenopus), mus och växter (Arabidopsis) kommer att illustrera de begrepp och principer som diskuteras i kursen.

För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.