Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utvecklingsbiologi

  • 7,5 hp

Denna kurs ingår i kandidatprogrammet i molekylärbiologi men kan också läsas som fristående kurs. Utvecklingsbiologin avhandlar hur det befruktade ägget ger upphov till en ny organism. I kursen avhandlas de molekylära och cellulära mekanismer som ger upphov till form och mönster hos djur och växter. Vi kommer att belysa celldifferentiering, stamceller, organbildning, samt kopplingar mellan evolution och utveckling. Moderna utvecklingsbiologiska metoder behandlas teoretiskt och praktiskt, även etiska aspekter kring användandet av stamceller diskuteras. Kursen ges oktober - november och kan komma att ges på svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.