Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utvecklingsbiologi

Upptäck vad världsledande forskning har att säga om stamcellstillämpningar, genetiska tekniker och utvecklingsgener i evolution av arter. Träffa våra erfarna lärare och aktiva forskare och få ny kunskap genom praktiska laborationer och varierande undervisningsaktiviteter. Kursen förbereder dig för vidare studier inom många områden i biologi och biomedicin.

Chicken embryo and fruitfly embryos. Phot
Left: Chicken embryo at 6 days. Photo: Carolina Biological Supply Company. Right: Fruitfly embryos stained for expression of developmental genes. Photo: Haecker A, Qi D, Lilja T, Moussian B, Andrioli LP, Luschnig S, Mannervik, M.

I den här kursen lär du dig hur en enda cell kan ge upphov till en organism med hundratals olika celltyper. När det befruktade ägget delar sig och skapar flera celler får embryot mönster genom differentiellt genuttryck. När stamceller differentieras till specialiserade celltyper bildas funktionella vävnader och organ. Hur cell-cellsignalering påverkar dessa processer kommer att betonas.
Vi kommer vidare att diskutera hur embryot får sin tredimensionella form i en process som kallas morfogenes. Du kommer också att lära dig hur evolutionen har påverkat utvecklingen och hur embryoutvecklingen har format evolutionen. Ett antal olika modellorganismer inklusive bananflugor (Drosophila), grodor (Xenopus), mus och växter (Arabidopsis) kommer att illustrera de begrepp och principer som diskuteras i kursen.

Läs mer på kursens engelska sida