Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper

Kursen passar dig som vill kunna använda molekylärbiologiska metoder på biologiska frågeställningar.

Den behandlar metoder och koncept som används för att undersöka och kartlägga struktur och funktion hos bakterier och eukaryoter. Teoretiska grunder och forskningstillämpningar presenteras. Kursen ges i regel på engelska. För mer information om kursen, se dess engelska kurssida.