Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper

  • 15 hp

Kursen passar dig som vill kunna använda molekylärbiologiska metoder på biologiska frågeställningar. Den behandlar metoder och koncept som används för att undersöka och kartlägga struktur och funktion hos bakterier och eukaryoter. Teoretiska grunder och forskningstillämpningar presenteras. Kursen ingår i kandidatprogrammet i molekylärbiologi, men kan även läsas som fristående kurs. Kursen ges mars-juni och kan komma att ges på svenska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.