Go to this page on our english site

Ekologi I

  • 15 hp

Ekologi studerar vad som påverkar utbredning och antal av olika arter och hur de är anpassade till sin omvärld. Du studerar olika ekologiska organisationsnivåer: individer, populationer, organismsamhällen och ekosystem, med exempel från mikroorganismer, växter och djur. Kursen innehåller bl. a. en fältkurs med planering, genomförande och redovisning av en fältuppgift. Kursen ingår i kandidatprogrammen i biologi, biogeovetenskap och marinbiologi samt i ämneslärarprogrammet, men kan också i mån av plats läsas som fristående kurs. Kursen ges både på höstterminen (sep-nov) och vårterminen (mars - juni).

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen