Ekologi I, 15 hp

Om kursen

Ekologi studerar vad som påverkar utbredning och antal av olika arter och hur de är anpassade till sin omvärld. Du studerar olika ekologiska organisationsnivåer: individer, populationer, organismsamhällen och ekosystem, med exempel från mikroorganismer, växter och djur. Kursen innehåller bl. a. en fältkurs med planering, genomförande och redovisning av en fältuppgift. Kursen ingår i kandidatprogrammen i biologi, biogeovetenskap och marinbiologi samt i ämneslärarprogrammet, men kan också i mån av plats läsas som fristående kurs. Kursen ges både på höstterminen (sep-nov) och vårterminen (mars - juni).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen