Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekologi I

Ekologin studerar vad som påverkar utbredning och antal av olika arter och hur de är anpassade till sin omvärld.

Du studerar olika ekologiska organisationsnivåer: individer, populationer, organismsamhällen och ekosystem, med exempel från mikroorganismer, växter och djur. Kursen innehåller bl. a. en fältkurs med planering, genomförande och redovisning av en fältuppgift.