Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Molekylärgenetik

Kursen ger fördjupade kunskaper i molekylärgenetik.

Vi kommer att gå igenom ett flertal exempel på genreglering på olika nivåer i både prokaryoter och eukaryoter. Kursen kommer även att beröra moderna storskaliga sekvenseringsmetoder och hur sådana används för att utforska molekylärgenetiska frågeställningar. Kursen inehåller både praktiska och teoretiska laborationer.

Läs mer på kursens engelska sida.