Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Molekylärgenetik

Kursen undervisar de grundläggande molekylära mekanismerna som säkerställer nedärvning och uttryck av det genetiska materialet både i prokaryoter och eukaryoter. Det cellulära informationsflödet (DNA-RNA-protein), hur genuttryck regleras samt storskaliga sekvenseringsmetoder. Kursen innehåller tre praktiska laborationer.

Vi kommer att gå igenom ett flertal exempel på genreglering på olika nivåer i både prokaryoter och eukaryoter. Kursen kommer även att beröra moderna storskaliga sekvenseringsmetoder och hur sådana används för att utforska molekylärgenetiska frågeställningar. Kursen inehåller både praktiska och teoretiska laborationer.

Läs mer på kursens engelska sida.