Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Molekylärgenetik

  • 7,5 hp

Kursen kommer att ge fördjupade kunskaper i molekylärgenetik. Vi kommer att gå igenom ett flertal exempel på genreglering på olika nivåer i både prokaryoter och eukaryoter. Kursen kommer även att beröra moderna storskaliga sekvenseringsmetoder och hur sådana används för att utforska molekylärgenetiska frågeställningar. Kursen inehåller både praktiska och teoretiska laborationer.Kursen ges september-september.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.