Molekylärgenetik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen kommer att ge fördjupade kunskaper i molekylärgenetik. Vi kommer att gå igenom ett flertal exempel på genreglering på olika nivåer i både prokaryoter och eukaryoter. Kursen kommer även att beröra moderna storskaliga sekvenseringsmetoder och hur sådana används för att utforska molekylärgenetiska frågeställningar. Kursen inehåller både praktiska och teoretiska laborationer.Kursen ges september-september.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen