Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Djurens mångfald - ryggradslösa djur

Kursen behandlar den enorma mångfalden hos de ryggradslösa djuren som utgör mer än 95% av antalet djurarter.

En detaljerad översikt över aktuella fylogenetiska hypoteser som ger överblick och struktur åt djurens diversitet är ett centralt tema för kursen. På kursen används data från jämförande anatomi, utvecklingsbiologi, naturhistoria, genetik, genomik och andra fält för att belysa djurens evolution. En tolvdagars fältkurs på ett marinbiologiskt laboratorium sörjer för närkontakt med de flesta av djurrikets huvudgrupper. Efter kursen kommer du att känna till djurrikets huvudgrupper, deras biologi och aktuella fylogenetiska hypoteser som förklarar deras evolution.

Läs mer på kursen engelska sida