Praktik i biologi, 7,5 hp

Om kursen

Huvudsyftet med praktiken är att du ska få både generell arbetslivserfarenhet och särskild erfarenhet av en arbetsplats där biologiska kunskaper kommer till användning. Du ska också få möjlighet att praktiskt tillämpa dina kunskaper i biologi. Innan praktiken påbörjas måste arbetsplatsen och handledaren godkännas, du måste delta i en särskild introduktion och en plan för praktikarbetet måste upprättas. Kursen ges både höst- och vårtermin och kan genomföras både på engelska och svenska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen