Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktik i biologi

Praktik i biologi är en avancerad kurs som ger dig möjligheten att praktisera vid en arbetsplats utanför Stockholms universitet. Under din praktik kan du använda dina förvärvade teoretiska och praktiska kunskaper inom biologi från din utbildning.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till Institutionen för biologisk grundutbildning! Vi är glada att vi får vara del av din studentupplevelse och bidra till dina framtida framgångar.

För att du ska få en bra start på studierna har vi samlat det viktiga du behöver känna till här. Läs igenom noga och om hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv. I god tid innan registrering måste du kontrollera om du är behörig med villkor. Om du har villkor kan du inte registrera dig. Vill du inte ha platsen är det dock viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt, så någon annan kan få chansen att gå kursen.


Undervisning under vårterminen med anledning av Corona

Uppdaterad generell information om vad som gäller vid Institutionen för biologisk grundutbildning under vårterminen kommer att publiceras på länken nedan senast 15e december. Kursspecifik information hittar du i schemat på denna sida senast en månad innan kursstart.

Läs mer om undervisningen på BIG med anledning av Corona


Behörig med villkor

Om du inte uppfyllde alla behörighetskraven för kursen när du ansökte så är du behörig med villkor. Det framgår i ditt antagningsbesked från Antagning.se om du är behörig med villkor. I så fall kan du inte registrera dig eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet.

Kontrollera kraven under "Särskild behörighet" här på kurssidan. För att vara behörig måste alla krav vara godkända.

Så fort du uppfyller kraven så skickar du ett meddelande till studentexpeditionen med följande information:

 • Ämnesrad: Villkor
 • Ditt namn
 • Vilken/vilka kurs(er) du är antagen till

Har du frågor kring ditt villkor kan du kontakta studentexpeditionen.

Läs om behörighet

Registrering

På våra kurser gäller generellt webbregistrering (för praktik och forskningspraktik se nedan). För att kunna webbregistrera dig måste ditt studentkonto vara aktiverat och eventuella villkor bedömda. För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig inom registreringsperioden.

Registreringsperioder våren 2021:

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 28e december och stänger en vecka innan kursstart.
 • Examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen.

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Praktik och forskningspraktik

Om du har blivit antagen eller fått en reservplats på en av våra praktik eller forskningspraktikkurser ska du kontakta examinatorn för kursen (se "Kursupplägg" på denna sida), och du får då en mall för att skriva arbetsplan. När du skrivit arbetsplanen och fått den godkänd av examinatorn så registrerar vi dig på kursen (ingen webbregistrering). Glöm inte att kontrollera att du uppfyller eventuella villkor (se "Behörig med villkor" ovan).

Funktionsnedsättning

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd kan du ansöka om stöd och anpassningar. Du bör söka så snart som möjligt efter att du blivit antagen för att kunna ta del av bästa möjliga stöd.

Så här ansöker du om stöd

När du har ditt Nais-intyg kontaktar du studievägledaren för ett möte där vi går igenom de anpassningar du rekommenderas. Efter mötet ska du ta kontakt med kursansvariga för de kurser du kommer gå och meddela dem att du blivit beviljad stöd, för att de ska kunna förbereda sig på ett bra sätt.

Lämna återbud

Om du inte längre vill ha din plats så är det viktigt att du lämnar återbud så att en annan sökande kan få platsen. Observera att återbud via Antagning.se endast kan göras innan registreringsperioden börjar. Efter att kursen öppnat för registrering och tre veckor efter kursstart lämnas återbud i Ladok. Återbud senare än tre veckor efter kursstart räknas som avbrott.

Lämna återbud på antagning.se

Läs mer om studieavbrott

Om du har särskilda skäl för att inte kunna påbörja utbildningen så kan du söka om att skjuta upp studierna, så kallat anstånd, till nästa gång utbildningen ges, normalt följande år.

Läs mer om anstånd

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Om det är aktuellt med reservantagning så kontaktas du via e-post en till två veckor innan kursen börjar. Det skickas till den adress du angett på Antagning.se. För praktik eller forskningspraktik se mer information ovan.

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Att tillämpa dina färdigheter och kunskaper på en arbetsplats med biologisk relevans är ett bra sätt att få arbetslivserfarenhet. Praktik i biologi ger dig möjligheten att testa din egna förmåga, prova på en arbetsplats och bygga upp ett professionelt nätverk.

Om du inte är säker på vad du vill göra efter utbildningen så ger praktik i biologi möjlighet att tillbringa några veckor på en arbetsplats och ta reda på om det är rätt för dig. Om du däremot vet exakt vad du vill så är praktik i biologi ett utmärkt sätt att få in en fot och visa vad du går för.

Kursvärderingar visar att studenter uppskattar möjligheten att få insikt i en arbetsplats verksamhet. Studenters nöjdhet med kursen som helhet är 4-5 (på en skala 1-5). Återkoppling i kursvärderingarna visar också att kursens upplägg gör att man känner sig som en del av arbetsplatsen, inte bara en besökare, vilket ger en bra uppfattning av hur det skulle vara att arbeta där.

Kursens mål

Målet med praktik i biologi är att du skaffar dig både generell arbetslivserfarenhet och särskild erfarenhet av en arbetsplats där biologiska kunskaper kommer till användning. Du förväntas praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter som du har utvecklat under din tidigare utbildning. Målet är också att du lär dig om hur arbete med biologisk anknytning organiseras och bedrivs på till exempel ett företag eller en myndighet.

 • Kursupplägg

  För att registreras på kursen måste du först:

  • antagits till kursen (som reserv)
  • delta i ett introduktionsmöte (kontakta examinatorn och boka ett möte minst 3 veckor innan du planerar att starta din praktik)
  • fått din arbetsplats och handledare godkända av examinatorn
  • fått din arbetsplan godkänd (inlämning två veckor innan praktiken börjar)

  Innan du söker bör du läsa under rubriken Mer information för att få reda på var du kan göra praktik, hur du hittar en praktikplats och vad som gäller när du skriver arbetsplanen.

  Du kan inte påbörja praktiken förrän din arbetsplan godkänts av examinatorn! Detta är viktigt eftersom du inte är försäkrad av universitetet på arbetsplatsen  förrän du är registrerad på kursen.

  Undervisning

  Praktik innebär att du under handledning skall delta i verksamheten på ett företag, en myndighet eller annan arbetsplats. Du skall arbeta i samma utsträckning och på samma tider som övriga arbetstagare på arbetsplatsen. Vilka arbetsuppgifter du har, skall framgå av arbetsplanen. Det är viktigt att du kommer i kontakt med flera olika delar av verksamheten och med fler anställda än enbart din handledare. Om det blir aktuellt med avvikelser från arbetsplanen, måste dessa godkännas av praktikansvarig lärare.

  Du redovisar praktiken i form av en dagbok. Det innebär att du skall ägna en stund varje dag under praktikperioden åt att skriva ner vad du har gjort under dagen och reflektera över det. Efter den första praktikveckan skall du skicka in veckans dagbok till praktikansvarig lärare, som ger dig litet feedback. På det sättet stämmer vi av att dagboken får avsedd omfattning och utformning och att praktiken i övrigt startat på ett bra sätt.

  Examination

  Praktiken skall redovisas skriftligt i form av dagboken och muntligt på ett seminarium. Ungefär tre seminarier hålls varje termin. Lärare och studenter bjuds in att lyssna.

  Bedömningen sker av en praktiknämnd som består av examinatorn och studievägledare. Betygsskalan är godkänt eller underkänt.

  Examinator

  Cecilia Kullberg
  E-mail: cecilia.kullberg@zoologi.su.se
  Tel: +46 8 16 4713
  Rum: D550c

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Praktik i biologi 7,5 hp ska motsvara 4,5 veckors heltidsarbete. Kursen har inga fasta start och slutdatum, men du bör söka kursen för den period som bäst stämmer med när du vill göra praktiken. Vilka veckor du ska praktisera och vilka arbetstider du ska ha kommer du överens om med din handledare och specificerar sedan i arbetsplanen som godkänns av examinatorn.

  Innan du startar din praktik, och gärna innan du har hittat din praktikplats, ska du gå på ett introduktionsmöte (se kursupplägg). Planerade tider för introduktionsmöten och redovisningar hittar du i schemat nedan.

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Praktik i biologi har ingen fastställd kurslitteratur. Beroende på praktiken kan du behöva läsa in en del material, det kommer du i så fall överens om med din handledare.

 • Mer information

  Praktik i biologi ges som 7.5 hp och 15 hp. Du kan läsa båda praktikkurserna (7,5 hp och 15 hp) men du måste vara på olika arbetsplatser, och du kan som mest räkna in 15 hp praktik i din examen (inklusive forskningspraktik).

  Praktik i biologi 15 hp (BL8007)

  Praktiken kan genomföras i Sverige eller utomlands. Som student vid Stockholms universitet har du via Erasmus+ möjlighet att ansöka om stipendium för att praktisera vid ett företag eller en organisation i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet.

  Arbetsplatsen

  Praktik i biologi genomförs på en arbetsplats där biologikunskaper används men där forskning inte är den huvudsakliga verksamheten, om du hellre vill göra praktik vid en biologisk institution, så ska du istället gå en av våra forskningspraktikskurser.

  Läs mer om våra olika praktikkurser

  Hitta praktikplats

  Det är ditt ansvar att hitta arbetsplats och handledare, BIG har ingen förmedling av praktikplatser. Även om du kanske kan önska att vi tillhandahöll en lista med praktikplatser så finns det goda skäl till att vi inte gör det. Detta är ett ypperligt tillfälle att träna på att söka jobb. Och studenter som avslutat kursen håller med, de säger att det uppmuntrade dem att engagera sig och ta ansvar för sin karriär.

  För att få ut mest av kursen, är det viktigt att du tänker noga på vad dina personliga mål är med kursen, och vilken arbetsplats som kan hjälpa dig att uppnå dem. Så väl som att fundera på hur du får kontakt med en arbetsplats, finns det praktikplats att söka, någon i ditt nätverk som kan hjälpa dig, eller ta direkt kontakt med en tänkt handledare?

  Om du är osäker vad du vill göra i framtiden och vill diskutera karriärmöjligheter, kontakta våra studievägledare.

  Arbetsplanen

  Arbetsplanen är en överenskommelse mellan dig, din handledare och examinatorn, för att försäkra att ditt arbete under praktiken är relevant för kursen. När du skriver arbetsplanen bekantar du dig med arbetsplatsen, handledaren och vad som kommer att förväntas av ditt arbete. Det är därför viktigt att du tar fram planen i samråd med din handledare, medan du skriver planen självständigt.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledning avancerad nivå