Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktik i biologi

Praktik i biologi är en avancerad kurs som ger dig möjligheten att praktisera vid en arbetsplats utanför Stockholms universitet. Under din praktik kan du använda dina förvärvade teoretiska och praktiska kunskaper inom biologi från din utbildning.

Att tillämpa dina färdigheter och kunskaper på en arbetsplats med biologisk relevans är ett bra sätt att få arbetslivserfarenhet. Praktik i biologi ger dig möjligheten att testa din egna förmåga, prova på en arbetsplats och bygga upp ett professionelt nätverk.

Om du inte är säker på vad du vill göra efter utbildningen så ger praktik i biologi möjlighet att tillbringa några veckor på en arbetsplats och ta reda på om det är rätt för dig. Om du däremot vet exakt vad du vill så är praktik i biologi ett utmärkt sätt att få in en fot och visa vad du går för.

Kursvärderingar visar att studenter uppskattar möjligheten att få insikt i en arbetsplats verksamhet. Studenters nöjdhet med kursen som helhet är 4-5 (på en skala 1-5). Återkoppling i kursvärderingarna visar också att kursens upplägg gör att man känner sig som en del av arbetsplatsen, inte bara en besökare, vilket ger en bra uppfattning av hur det skulle vara att arbeta där.

Kursens mål

Målet med praktik i biologi är att du skaffar dig både generell arbetslivserfarenhet och särskild erfarenhet av en arbetsplats där biologiska kunskaper kommer till användning. Du förväntas praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter som du har utvecklat under din tidigare utbildning. Målet är också att du lär dig om hur arbete med biologisk anknytning organiseras och bedrivs på till exempel ett företag eller en myndighet.

Information till antagna sommarterminen 2023

Välkommen till sommarstudier vid BIG! Informationen nedan är viktig för att du ska säkerställa att du får behålla din plats, läs den noga och hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv (se Registrering). I god tid innan sista registreringsdag måste du kontrollera om du är behörig med villkor. Om du har villkor kan du inte registrera dig (se Behörig med villkor). Vill du inte ha platsen är det dock viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt, så någon annan kan få chansen att gå kursen (se Lämna återbud). Se även information nedan till dig med funktionsnedsättning eller som är reservplacerad.

Behörig med villkor

Om du inte uppfyllde alla behörighetskraven för kursen när du ansökte så är du behörig med villkor. Det framgår i ditt antagningsbesked från Antagning.se om du är behörig med villkor. I så fall kan du inte registrera dig eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet.

Kontrollera kraven under "Särskild behörighet" här på kurssidan. För att vara behörig måste alla krav vara godkända.

Så fort du uppfyller kraven så skickar du ett meddelande till studentexpeditionen med följande information:

 • Ämnesrad: Villkor
 • Ditt namn
 • Vilken/vilka kurs(er) du är antagen till

Har du frågor kring ditt villkor kan du kontakta studentexpeditionen.

Läs om behörighet

Registrering

På våra kurser gäller generellt webbregistrering. För att kunna webbregistrera dig måste ditt studentkonto vara aktiverat och eventuella villkor bedömda (se ovan). För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig inom registreringsperioden.

Registreringsperioder sommaren 2023:

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 8e maj och stänger söndagen ca en vecka innan kursstart.
 • Praktik, forskningspraktik och examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen (se mer nedan).

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Praktik, forskningspraktik och examensarbete

Du som skickade in din arbetsplan för praktik och forskningspraktik eller din forskningsidé för examensarbete avancerad nivå enligt utsatt tid och har fått den godkänd har blivit antagen till kursen och kan registrera dig, förutsatt att du uppfyller eventuella villkor (se "Behörig med villkor" ovan). Du som skickat in arbetsplan/forskningsidé efter utsatt tid har reservplacerats och antas så fort den godkänts. Om du ännu inte skickat in din arbetsplan/forskningsidé kan du läsa mer om detta längre ned på denna sida under "Mer information/Så ansöker du".

Funktionsnedsättning

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd kan du ansöka om stöd och anpassningar. Du bör söka så snart som möjligt efter att du blivit antagen för att kunna ta del av bästa möjliga stöd.

Så här ansöker du om stöd

När du har ditt Nais-intyg kontaktar du studievägledaren för ett möte där vi går igenom de anpassningar du rekommenderas. Efter mötet ska du ta kontakt med kursansvariga för de kurser du kommer gå och meddela dem att du blivit beviljad stöd, för att de ska kunna förbereda sig på ett bra sätt.

Lämna återbud

Om du inte längre vill ha din plats så är det viktigt att du lämnar återbud så att en annan sökande kan få platsen. Observera att återbud via Antagning.se endast kan göras innan registreringsperioden börjar. Efter att kursen öppnat för registrering och tre veckor efter kursstart lämnas återbud i Ladok. Återbud senare än tre veckor efter kursstart räknas som avbrott. Har du ett avbrott på kursen kan du inte söka den igen.

Lämna återbud på antagning.se

Läs mer om studieavbrott

Om du har särskilda skäl för att inte kunna påbörja utbildningen så kan du söka om att skjuta upp studierna, så kallat anstånd, till nästa gång utbildningen ges, normalt följande år.

Läs mer om anstånd

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Om det är aktuellt med reservantagning så kontaktas du via e-post en till två veckor innan kursen börjar. Det skickas till den adress du angett på Antagning.se. För praktik, forskningspraktik och examensarbete på avancerad nivå se mer information ovan.

Läs mer om reservupprop

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

 • Kursupplägg

  Innan du söker bör du läsa under rubriken Mer information för att få reda på var du kan göra praktik, hur du hittar en praktikplats och vad som gäller när du skriver arbetsplanen.

  Undervisning

  Praktik innebär att du under handledning skall delta i verksamheten på ett företag, en myndighet eller annan arbetsplats. Du skall arbeta i samma utsträckning och på samma tider som övriga arbetstagare på arbetsplatsen. Vilka arbetsuppgifter du har, skall framgå av arbetsplanen. Det är viktigt att du kommer i kontakt med flera olika delar av verksamheten och med fler anställda än enbart din handledare. Om det blir aktuellt med avvikelser från arbetsplanen, måste dessa godkännas av examinatorn.

  Du redovisar praktiken i form av en dagbok. Det innebär att du skall ägna en stund varje dag under praktikperioden åt att skriva ner vad du har gjort under dagen och reflektera över det. Efter den första praktikveckan skall du skicka in veckans dagbok till examinatorn, som ger dig lite feedback. På det sättet stämmer vi av att dagboken får avsedd omfattning och utformning och att praktiken i övrigt startat på ett bra sätt.

  Examination

  Praktiken skall redovisas skriftligt i form av dagboken och muntligt på ett seminarium. Ungefär tre seminarier hålls varje termin. Lärare och studenter bjuds in att lyssna.

  Bedömningen sker av en betygsnämnd som består av examinatorn och studievägledare. Betygsskalan är godkänt eller underkänt.

  Examinator

  Cecilia Kullberg
  E-mail: cecilia.kullberg@zoologi.su.se
  Tel: +46 8 16 4713
  Rum: D550c

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Praktik i biologi 7,5 hp ska motsvara 4,5 veckors heltidsarbete. Kursen har inga fasta start och slutdatum, men du bör söka kursen för den period som bäst stämmer med när du vill göra praktiken (bläddra mellan olika perioder på denna sida för att se vilka datum som stämmer bäst). Kursen har heller inget schema; vilka veckor du ska praktisera samt vilka arbetstider och arbetsuppgifter du ska ha kommer du överens om med din handledare och specificerar sedan i arbetsplanen som godkänns av examinatorn.

  I schemat nedan hittar du planerade redovisningar av genomförda praktikarbeten.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Praktik i biologi har ingen fastställd kurslitteratur. Beroende på praktiken kan du behöva läsa in en del material, det kommer du i så fall överens om med din handledare.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Praktik i biologi ges som 7.5 hp och 15 hp. Du kan läsa båda praktikkurserna (7,5 hp och 15 hp) men du måste vara på olika arbetsplatser, och du kan som mest räkna in 15 hp praktik i din examen (inklusive forskningspraktik).

  Praktik i biologi 15 hp (BL8007)

  Praktiken kan genomföras i Sverige eller utomlands. Som student vid Stockholms universitet har du via Erasmus+ möjlighet att ansöka om stipendium för att praktisera vid ett företag eller en organisation i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet.

  Så ansöker du

  Innan du börjar praktiken måste du följa samtliga dessa steg:

  • Ansök på Antagning.se för den period som stämmer bäst med dina planer (se "Schema" ovan).
  • När ansökan stängt får du e-post med en länk till ett formulär där du fyller i din arbetsplan (se "Arbetsplanen" nedan). Deadline för inlämning av arbetsplanen ligger normalt ca en månad efter att ansökan stänger.
  • När arbetsplanen godkänts av examinatorn blir du antagen (förutsatt att du är behörig) och du kan webregistrera dig. Du kan inte påbörja praktiken förrän du har registrerat dig på kursen! Detta är viktigt eftersom du inte är försäkrad av universitetet på arbetsplatsen förrän du är registrerad.

  Arbetsplatsen

  Praktik i biologi genomförs på en arbetsplats där biologikunskaper används men där forskning inte är den huvudsakliga verksamheten, om du hellre vill göra praktik vid en arbetsplats där forskning är huvudaktiviteten, så ska du istället gå en av våra forskningspraktikskurser. Om du är osäker på om din tänkta arbetsplats kan godkännas för praktik i biologi, eller om du är osäker på vilken kurs du bör söka, så ska du kontakta examinatorn (se "Kursupplägg").

  Läs mer om våra olika praktikkurser

  Hitta praktikplats

  Det är ditt eget ansvar att hitta arbetsplats och handledare, BIG har ingen förmedling av praktikplatser. Även om du kanske kan önska att vi tillhandahöll en lista med praktikplatser så finns det goda skäl till att vi inte gör det. Detta är ett ypperligt tillfälle att träna på att söka jobb. Och studenter som avslutat kursen håller med, de säger att det uppmuntrade dem att engagera sig och ta ansvar för sin karriär.

  För att få ut mest av kursen, är det viktigt att du tänker noga på vad dina personliga mål är med kursen, och vilken arbetsplats som kan hjälpa dig att uppnå dem. Du bör också fundera på hur du får kontakt med en arbetsplats: finns det praktikplatser att söka (se t.ex. Mycareer eller Sustainergies), någon i ditt nätverk som kan hjälpa dig, eller ta direkt kontakt med en tänkt handledare?

  Ta kontakt med de arbetsplatser du skulle vilja praktisera på i god tid, gärna innan du söker kursen, vissa arbetsplatser behöver god tidsmarginal för att kunna planera in en praktik.

  Om du är osäker vad du vill göra i framtiden och vill diskutera karriärmöjligheter, kontakta våra studievägledare.

  Arbetsplanen

  Arbetsplanen är en överenskommelse mellan dig, din handledare och examinatorn, för att säkerställa att ditt arbete under praktiken är relevant för kursen. När du skriver arbetsplanen bekantar du dig med arbetsplatsen, handledaren och vad som kommer att förväntas av ditt arbete. Det är därför viktigt att du tar fram planen i samråd med din handledare, medan du skriver planen självständigt.

  När du sökt kursen, och anmälan har stängt, får du en länk till ett formulär där du fyller i och skickar in din arbetsplan. För att du ska bli antagen till kursen måste arbetsplanen godkännas av examinatorn (se "Så ansöker du" ovan). Följande punkter ska finnas med i arbetsplanen:

  • Handledarens namn, befattning och e-postadress
  • Preliminärt startdatum
  • Beskrivning av arbetsplatsen (max 150 ord)
  • Arbetsuppgifter (max 150 ord)
  • Förväntningar och egna lärandemål (max 150 ord)
  • Tidsplan där du specificerar ungefär hur många dagar/veckor du kommer spendera på de olika arbetsuppgifterna

  Formuläret är på engelska men det går bra att skriva på svenska.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studievägledare avancerad nivå