Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktik i biologi

Praktik i biologi är en avancerad kurs som ger dig möjligheten att praktisera vid en arbetsplats utanför Stockholms universitet. Under din praktik kan du använda dina förvärvade teoretiska och praktiska kunskaper inom biologi från din utbildning.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till höstterminen 2024 på BIG! Öppna här, läs och hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv. Men det är viktigt att du bara registrerar dig på kurser du verkligen planerar att gå, annars tar du plats för någon annan.

Registreringsperioder hösten 2024

OBS! För att vi ska kunna ge alla studenter effektiv hjälp bör du innan registrering noga läsa informationen för antagna studenter på vår webb.

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 5e augusti och stänger söndagen drygt en vecka innan kursstart, utom kurser med som börjar vid terminsstart. Dessa stänger redan 21a augusti.
 • Praktik, forskningspraktik och examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen (se mer i informationen till antagna i länken ovan).

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition senast sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Du måste i så fall bekräfta att du vill ha platsen genom att delta på reservuppropet för respektive kurs. Undantaget är praktik, forskningspraktik och examensarbete på avancerad nivå, där det krävs en godkänd arbetsplan för att bli antagen, för mer information se länken nedan.

Läs mer om reservupprop

Läs mer om antagning till särskilda kurser under rubriken "Forskningspraktik, praktik och examensarbete"

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Att tillämpa dina färdigheter och kunskaper på en arbetsplats med biologisk relevans är ett bra sätt att få arbetslivserfarenhet. Praktik i biologi ger dig möjligheten att testa din egna förmåga, prova på en arbetsplats och bygga upp ett professionelt nätverk.

Om du inte är säker på vad du vill göra efter utbildningen så ger praktik i biologi möjlighet att tillbringa några veckor på en arbetsplats och ta reda på om det är rätt för dig. Om du däremot vet exakt vad du vill så är praktik i biologi ett utmärkt sätt att få in en fot och visa vad du går för.

Kursvärderingar visar att studenter uppskattar möjligheten att få insikt i en arbetsplats verksamhet. Studenters nöjdhet med kursen som helhet är 4-5 (på en skala 1-5). Återkoppling i kursvärderingarna visar också att kursens upplägg gör att man känner sig som en del av arbetsplatsen, inte bara en besökare, vilket ger en bra uppfattning av hur det skulle vara att arbeta där.

Kursens mål

Målet med praktik i biologi är att du skaffar dig både generell arbetslivserfarenhet och särskild erfarenhet av en arbetsplats där biologiska kunskaper kommer till användning. Du förväntas praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter som du har utvecklat under din tidigare utbildning. Målet är också att du lär dig om hur arbete med biologisk anknytning organiseras och bedrivs på till exempel ett företag eller en myndighet.

Information till antagna sommarterminen 2024

Välkommen till sommarstudier vid BIG! Öppna här, läs och hör av dig om du har frågor.

Det är ditt ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurs. Om du inte registrerar dig så kan din plats gå till en reserv. Men det är viktigt att du bara registrerar dig på kurser du verkligen planerar att gå, annars tar du plats för någon annan.

Registreringsperioder sommaren 2024

OBS! För att vi ska kunna ge alla studenter effektiv hjälp bör du innan registrering noga läsa vår information för antagna studenter.

 • Registrering för samtliga kurser öppnar 29e april och stänger söndagen drygt en vecka innan kursstart.
 • Praktik, forskningspraktik och examensarbeten på avancerad nivå är öppna för registrering hela terminen (se mer i informationen till antagna i länken ovan).

Om du har problem att registrera dig ska du kontakta vår studentexpedition innan sista registreringsdag. Annars förlorar du platsen på kursen.

Webbregistrera dig här

Reservplats

Om du har fått en reservplats kan du komma in på din önskade utbildning om någon tackar nej till sin plats. Du måste i så fall bekräfta att du vill ha platsen genom att delta på reservuppropet för respektive kurs. För praktik, forskningspraktik och examensarbete på avancerad nivå se mer information i länken till antagna ovan.

Läs mer om reservupprop

Mer information om dina studier hos oss

På vår webbplats hittar du mer information kring dina studier hos oss.

su.se/big

 • Kursupplägg

  Innan du söker bör du läsa under rubriken Mer information för att få reda på var du kan göra praktik, hur du hittar en praktikplats och vad som gäller när du skriver arbetsplanen.

  Undervisning

  Praktik innebär att du under handledning ska delta i verksamheten på ett företag, en myndighet eller annan arbetsplats. Du ska arbeta i samma utsträckning och på samma tider som övriga arbetstagare på arbetsplatsen. Vilka arbetsuppgifter du har, ska framgå av arbetsplanen. Det är viktigt att du kommer i kontakt med flera olika delar av verksamheten och med fler anställda än enbart din handledare. Om det blir aktuellt med avvikelser från arbetsplanen, måste dessa godkännas av examinatorn.

  Du ska ägna en stund varje dag under praktikperioden åt att skriva ner vad du har gjort under dagen och reflektera över det. Efter den första praktikveckan ska du skicka in veckans dagbok till examinatorn, som ger dig litet feedback. På det sättet stämmer vi av att dagboken får avsedd omfattning och utformning och att praktiken i övrigt startat på ett bra sätt.

  Examination

  Praktiken ska redovisas skriftligt, i form av dagboken, och muntligt på ett seminarium. Ungefär tre seminarier hålls varje termin. Lärare och studenter bjuds in att lyssna.

  Bedömningen görs av en praktiknämnd som består av examinatorn och studievägledare. Betygsskalan är godkänt eller underkänt.

  Examinator

  Cecilia Kullberg
  E-post: cecilia.kullberg@zoologi.su.se
  Telefon: +46 8 16 4713
  Rum: D550c

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Praktik i biologi 15 hp ska motsvara 9 veckors heltidsarbete. Kursen har inga fasta start och slutdatum, men du bör söka kursen för den period som bäst stämmer med när du vill göra praktiken. Vilka veckor du ska praktisera och vilka arbetstider du ska ha kommer du överens om med din handledare och specificerar sedan i arbetsplanen som godkänns av examinatorn.

  I schemat nedan hittar du planerade redovisningar av genomförda praktikarbeten.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Praktik i biologi har ingen fastställd kurslitteratur. Beroende på praktiken kan du behöva läsa in en del material, det kommer du i så fall överens om med din handledare.

 • Kursrapporter

  Se engelska sidan för kursrapporter.

 • Mer information

  Praktik i biologi ges som 7.5 hp och 15 hp. Du kan läsa båda praktikkurserna (7,5 hp och 15 hp) men du måste vara på olika arbetsplatser, och du kan som mest räkna in 15 hp praktik i din examen (inklusive forskningspraktik).

  Praktik i biologi 7.5 hp (BL8006)

  Praktiken kan genomföras i Sverige eller utomlands. Som student vid Stockholms universitet har du via Erasmus+ möjlighet att ansöka om stipendium för att praktisera vid ett företag eller en organisation i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet.

  Så ansöker du

  Innan du börjar praktiken måste du följa samtliga dessa steg:

  • Ansök på Antagning.se för den period som stämmer bäst med dina planer (se "Schema" ovan).
  • När ansökan stängt får du e-post med en länk till ett formulär där du fyller i din arbetsplan (se "Arbetsplanen" nedan). Deadline för inlämning av arbetsplanen ligger normalt ca en månad efter att ansökan stänger.
  • När arbetsplanen godkänts av examinatorn blir du antagen (förutsatt att du är behörig) och du kan webregistrera dig. Du kan inte påbörja praktiken förrän du har registrerat dig på kursen! Detta är viktigt eftersom du inte är försäkrad av universitetet på arbetsplatsen förrän du är registrerad.

  Arbetsplatsen

  Praktik i biologi genomförs på en arbetsplats där biologikunskaper används men där forskning inte är den huvudsakliga verksamheten, om du hellre vill göra praktik vid en biologisk institution, så ska du istället gå en av våra forskningspraktikskurser. Om du är osäker på om din tänkta arbetsplats kan godkännas för praktik i biologi, eller om du är osäker på vilken kurs du bör söka, så ska du kontakta examinatorn (se "Kursupplägg").

  Läs mer om våra olika praktikkurser

  Hitta praktikplats

  Det är ditt ansvar att hitta arbetsplats och handledare, BIG har ingen förmedling av praktikplatser. Även om du kanske kan önska att vi tillhandahöll en lista med praktikplatser så finns det goda skäl till att vi inte gör det. Detta är ett ypperligt tillfälle att träna på att söka jobb. Och studenter som avslutat kursen håller med, de säger att det uppmuntrade dem att engagera sig och ta ansvar för sin karriär.

  För att få ut mest av kursen, är det viktigt att du tänker noga på vad dina personliga mål är med kursen, och vilken arbetsplats som kan hjälpa dig att uppnå dem. Så väl som att fundera på hur du får kontakt med en arbetsplats, finns det praktikplats att söka, någon i ditt nätverk som kan hjälpa dig, eller ta direkt kontakt med en tänkt handledare?

  Ta kontakt med de arbetsplatser du skulle vilja praktisera på i god tid, gärna innan du söker kursen, vissa arbetsplatser behöver god tidsmarginal för att kunna planera in en praktik.

  Om du är osäker vad du vill göra i framtiden och vill diskutera karriärmöjligheter, kontakta våra studievägledare.

  Arbetsplanen

  Arbetsplanen är en överenskommelse mellan dig, din handledare och examinatorn, för att försäkra att ditt arbete under praktiken är relevant för kursen. När du skriver arbetsplanen bekantar du dig med arbetsplatsen, handledaren och vad som kommer att förväntas av ditt arbete. Det är därför viktigt att du tar fram planen i samråd med din handledare, medan du skriver planen självständigt.

  När du sökt kursen, och anmälan har stängt, får du en länk till ett formulär där du fyller i och skickar in din arbetsplan. För att du ska bli antagen till kursen måste arbetsplanen godkännas av examinatorn (se "Så ansöker du" ovan). Följande punkter ska finnas med i arbetsplanen:

  • Handledarens namn, befattning och e-postadress
  • Preliminärt startdatum
  • Beskrivning av arbetsplatsen (max 150 ord)
  • Arbetsuppgifter (max 150 ord)
  • Förväntningar och egna lärandemål (max 150 ord)
  • Tidsplan där du specificerar ungefär hur många dagar/veckor du kommer spendera på de olika arbetsuppgifterna

  Formuläret är på engelska men det går bra att skriva på svenska.

 • Kontakt

  Utbildningsadministratör kandidatnivå
  Studievägledare masternivå