Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktik i biologi

 • 15 hp

Praktik i biologi är en avancerad kurs som ger dig möjligheten att praktisera vid en arbetsplats utanför Stockholms universitet. Under din praktik kan du använda dina förvärvade teoretiska och praktiska kunskaper inom biologi från din utbildning.

Att tillämpa dina färdigheter och kunskaper på en arbetsplats med biologisk relevans är ett bra sätt att få arbetslivserfarenhet. Praktik i biologi ger dig möjligheten att testa din egna förmåga, prova på en arbetsplats och bygga upp ett professionelt nätverk.

Om du inte är säker på vad du vill göra efter utbildningen så ger praktik i biologi möjlighet att tillbringa några veckor på en arbetsplats och ta reda på om det är rätt för dig. Om du däremot vet exakt vad du vill så är praktik i biologi ett utmärkt sätt att få in en fot och visa vad du går för.

Kursvärderingar visar att studenter uppskattar möjligheten att få insikt i en arbetsplats verksamhet. Studenters nöjdhet med kursen som helhet är 4-5 (på en skala 1-5). Återkoppling i kursvärderingarna visar också att kursens upplägg gör att man känner sig som en del av arbetsplatsen, inte bara en besökare, vilket ger en bra uppfattning av hur det skulle vara att arbeta där.

Kursens mål

Målet med praktik i biologi är att du skaffar dig både generell arbetslivserfarenhet och särskild erfarenhet av en arbetsplats där biologiska kunskaper kommer till användning. Du förväntas praktiskt tillämpa de kunskaper och färdigheter som du har utvecklat under din tidigare utbildning. Målet är också att du lär dig om hur arbete med biologisk anknytning organiseras och bedrivs på till exempel ett företag eller en myndighet.

 • Kursupplägg

  För att registreras på kursen måste du först:

  • antagits till kursen (som reserv)
  • fått din arbetsplats och handledare godkända av examinatorn
  • närvarat på ett introduktionsmöte (se schema)
  • fått din arbetsplan godkänd (inlämning två veckor innan praktiken börjar)

  Läs Mer information för att få reda på var du kan göra praktik, hur du hittar en praktikplats och vad som gäller när du skriver arbetsplanen.

  Undervisning

  Praktik innebär att du under handledning ska delta i verksamheten på ett företag, en myndighet eller annan arbetsplats. Du ska arbeta i samma utsträckning och på samma tider som övriga arbetstagare på arbetsplatsen. Vilka arbetsuppgifter du har, ska framgå av arbetsplanen. Det är viktigt att du kommer i kontakt med flera olika delar av verksamheten och med fler anställda än enbart din handledare. Om det blir aktuellt med avvikelser från arbetsplanen, måste dessa godkännas av examinatorn.

  Du ska ägna en stund varje dag under praktikperioden åt att skriva ner vad du har gjort under dagen och reflektera över det. Efter den första praktikveckan ska du skicka in veckans dagbok till examinatorn, som ger dig litet feedback. På det sättet stämmer vi av att dagboken får avsedd omfattning och utformning och att praktiken i övrigt startat på ett bra sätt.

  Examination

  Praktiken ska redovisas skriftligt, i form av dagboken, och muntligt på ett seminarium. Ungefär tre seminarier hålls varje termin. Lärare och studenter bjuds in att lyssna.

  Bedömningen görs av en praktiknämnd som består av examinatorn och studievägledare. Betygsskalan är godkänt eller underkänt.

  Examinator

  Cecilia Kullberg
  E-post: cecilia.kullberg@zoologi.su.se
  Telefon: +46 8 16 4713
  Rum: D550c

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Praktik i biologi 15 hp ska motsvara 9 veckors heltidsarbete. Kursen har inga fasta start och slutdatum, men du bör söka kursen för den period som bäst stämmer med när du vill göra praktiken. Vilka veckor du ska praktisera och vilka arbetstider du ska ha kommer du överens om med din handledare och specificerar sedan i arbetsplanen som godkänns av examinatorn.

  Innan du startar din praktik, och gärna innan du har hittat din praktikplats, ska du gå på ett introduktionsmöte (se kursupplägg). Planerade tider för introduktionsmöten och redovisningar hittar du i schemat nedan.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Praktik i biologi har ingen fastställd kurslitteratur. Beroende på praktiken kan du behöva läsa in en del material, det kommer du i så fall överens om med din handledare.

 • Mer information

  Praktik i biologi genomförs på en arbetsplats där biologikunskaper används men där forskning inte är den huvudsakliga verksamheten, exempelvis Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten eller Naturhistoriska Riksmuseets publika verksamhet (jämför forskningspraktik nedan).

  Praktik i biologi ges som 7.5 hp och 15 hp. Du kan läsa båda praktikkurserna (7,5 hp och 15 hp) men du måste vara på olika arbetsplatser, och du kan som mest räkna in 15 hp praktik i din examen (inklusive forskningspraktik).

  Praktik i biologi 7.5 hp (BL8006)

  Praktiken kan genomföras i Sverige eller utomlands. Som student vid Stockholms universitet har du via Erasmus+ möjlighet att ansöka om stipendium för att praktisera vid ett företag eller en organisation i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet.

  Forskningspraktik

  Om du vill göra praktik vid en biologisk institution, ex här vid Stockholms universitet, Karolinska Institutet eller en forskningsavdelning vid Naturhistoriska Riksmuseet, så ska du istället gå en av våra forskningspraktikskurser. Om du är osäker på vilken kurs du bör gå så kontakta examinatorn (se Kursupplägg).

  Forskningspraktik i biologi I (BL5031)

  Forskningspraktik i biologi II (BL5032)

  Avancerad forskningspraktik i biologi I (BL7060)

  Avancerad forskningspraktik i biologi II (BL8061)

  Arbetsplatsen

  Det är ditt ansvar att hitta arbetsplats och handledare, BIG har ingen förmedling av praktikplatser. Även om du kanske kan önska att vi tillhandahöll en lista med praktikplatser så finns det goda skäl till att vi inte gör det. Detta är ett ypperligt tillfälle att träna på att söka jobb. Och studenter som avslutat kursen håller med, de säger att det uppmuntrade dem att engagera sig och ta ansvar för sin karriär.

  För att få ut mest av kursen, är det viktigt att du tänker noga på vad dina personliga mål är med kursen, och vilken arbetsplats som kan hjälpa dig att uppnå dem. Så väl som att fundera på hur du får kontakt med en arbetsplats, finns det praktikplats att söka, någon i ditt nätverk som kan hjälpa dig, eller ta direkt kontakt med en tänkt handledare?

  Arbetsplanen

  Arbetsplanen är en överenskommelse mellan dig, din handledare och examinatorn, för att försäkra att ditt arbete under praktiken är relevant för kursen. När du skriver arbetsplanen bekantar du dig med arbetsplatsen, handledaren och vad som kommer att förväntas av ditt arbete. Det är därför viktigt att du tar fram planen i samråd med din handledare, medan du skriver planen självständigt.

 • Kontakt