Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Styrning och förvaltning av social-ekologiska system

Denna kurs utforskar olika sätt att analysera hur människor gör val, använder regler och lär sig att styra och förvalta social-ekologiska system.

Kursen kombinerar ett ekonomiskt förhållningssätt till osäkerhet, förhållningssätt inom ekosystemförvaltning som möjliggör lärande, hur institutionella val formar förvaltning och hur man genom olika former av styrning kan anpassa sig till social-ekologiska förändringar. Lyckade exempel på förändrad förvaltning och styrning utforskas. Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen på dess engelska kurssida.