Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA I: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling - kurs inom VAL-projektet

Kursen behandlar andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling och mellan barns och vuxnas andraspråksutveckling beaktas. I kursen introduceras analys av barns, ungdomars och vuxnas andraspråksutveckling.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Villkor för tillträde till kursen: Antagen till VAL-projektet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges både som campusförlagd kurs och som distanskurs.

  Campusförlagd kurs

  Undervisningen på den campusförlagda kursen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Distanskurs

  Två obligatoriska campusträffar ingår i distanskursen. Utöver campusträffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen.

  Examinator

  Emanuel Bylund Spångberg

  Nathan Young

  Goran Maljan

 • Kontakt

  Studievägledare

  Olivia Schlyter

  E-post: sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter »