Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Programmeringsteknik för matematiker

Denna kurs är vanligen den första datalogikursen våra studenter läser, och är ett förkunskapskrav till senare kurser i datalogi och beräkningsteknik, men även till vissa kurser i matematik och matematisk statistik.

Under kursens gång får du arbeta praktiskt med programmering, både i mindre laborationer och i ett individuellt projekt.

Innehåll

Grundläggande datatekniska begrepp. Programmering i ett modernt programspråk (Python). Datastrukturer och klasser. Problemlösning genom uppdelning i delproblem. Programstrukturering. Flera mindre programmeringsuppgifter samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre moment; teori, individuell uppgift samt laborationer.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och laborationer. Deltagande i laborationerna, i form av kamraträttning, är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt prov, skriftlig redovisning av laborationer, samt muntlig och skriftlig redovisning av den individuella uppgiften. För godkänt betyg på kursen krävs att du är godkänd på alla tre momenten.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Arvestad, Helanow, Mörtberg och Sahlin: Programmeringsteknik, Kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls digitalt av institutionen.

  All kurslitteratur Matematiska institutionen

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt