Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utvecklingsekonomi

Det finns enorma skillnader mellan olika länder när det gäller inkomst och fattigdom, såväl hälsa, som utbildning, näringsstandarder och många andra faktorer relaterat till livskvalitet. Kursens huvudsakliga mål är att gå igenom forskning som försöker förstå några av skillnaderna och identifiera åtgärder för att förbättra levnadsvillkoren för de fattiga.

Kursen ger först ett makroekonomiskt perspektiv som diskuterar vad vi vet (och inte vet) om förhållandet mellan tillväxt och fattigdomsminskning. Några av de frågor som tas upp är: Vad kan driva på den ekonomiska tillväxten? Finns det skäl att tro att de genomsnittliga inkomstnivåerna runtom i världen kommer att närma sig varandra? För tillväxt med sig minskad fattigdom? 

I den andra delen av kursen kommer det sedan att ges ett mikroekonomiskt perspektiv på de fattigas liv. Först kommer vi att tala om olika skäl till att "fattigdomsfällor" uppstår, dvs. situationer där fattiga människor fortsätter att vara fattiga för att de är fattiga. Sedan kommer vi att behandla kredit- och försäkringsmarknadernas betydelse för de fattigas liv. Kursen kommer att ägna separata föreläsningar åt vilken betydelse såväl utbildning och marknadsintegration, som jordbrukssektorn, har för ekonomisk utveckling. På så sätt kommer vi att diskutera enkla formella ekonomiska teorier samt dessas empiriska stöd genom att använda ett brett spektrum av empiriska metoder.
 

Mer information på kursens engelska sida