Utvecklingsekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Skillnaderna mellan (och inom) länder i individers inkomster och vad gäller hälsa, utbildning och näringsintag, är enorma. Kursen ger förklaringar till dessa skillnader och presenterar de åtgärder nationalekonomer ser för att minska fattigdom i alla dess former. En fråga är i vilken utsträckning, om någon, ekonomisk tillväxt minskar fattigdom, och om tillväxt är nödvändigt och/eller tillräckligt för detta.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen